Vattenavstängning del av Lugnet Gustavsberg 2024-02-05

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På grund av arbete på vattenledningen i ditt område kommer vi att stänga av vattnet måndag den 5 februari kl. 10:30–15:00

Ett tappställe kommer att upprättas vid gång- och cykelvägen längs med Björnskogsvägen under avstängningen. Se svart pil på kartbilden.

Anledningen till arbetet är att åtgärda ledningssträckan i korsningen Björnskogsvägen/ Renvägen och för att förhindra framtida vattenläckor.

Efter arbetet kan vattnet vara missfärgat. Spola kallt vatten i några minuter tills vattnet ser klart ut.

Har du några frågor?
Ring servicecenter telefon 08-570 470 00.