Hemmesta sjöäng

Hemmesta sjöäng är en våtmark och rekreationsområde för fågel, fisk och människa. Kommunen ansvarar för drift och skötsel av områdets anläggningar och stigar.

Thumbnail för film


Hemmesta sjöäng är bland annat lekplats för olika fiskarter, som kan ta sig upp på ängen från en bäck via en fiskpassage. Hittills vet man att gädda, abborre och mört gått upp på ängen.

Ett projektet genomfördes för att restaurera våtmarken och skapa ett fint friluftsområde. Projektet var ett samarbete med Trafikverket, Världsnaturfonden, Sportfiskarna och Värmdö fågelklubb.

Projektrapport

Värdering av ekosystemtjänster


Vattendraget Hemmesta sjöäng
Fågeltorn Hemmesta sjöäng

Ett av fågeltornen är anpassat för rullstolar och barnvagnar. Foto: Ann Hagström

Bild på en gädda

Foto: Tom Arnbom

Kartbild på Hemmesta Sjöäng

Översikt av Hemmesta sjöäng