Egen sugledning för slamtömning

Här hittar du förutsättningarna för egen sugledning.

 • Väljer du en lös sugslang som du lägger ut inför slamtömning rekom-
  menderar vi en 3 ” (tums) armerad sugslang avsedd för ändamålet.
  Tänk på att slangen ofta kan röra på sig med stor kraft vid slamtömning.
  Placera därför slangen med omsorg så att blommor, bilar, grillar med
  mera, inte tar skada.
 • Väljer du en fast sugledning bör den ha en diameter på 75 millimeter
  för att vara matchande med slamkopplingarna. Det är inte lämpligt att
  ha olika dimensioner på sugledningen. Det blir då en större belastning
  på den smalare biten och risken för haveri ökar. Den fasta sugledningen
  kan antingen vara en armerad sugslang avsedd för ändamålet, eller en
  plastledning. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade
  och fastmonterade.
 • I änden av sugslangen mot slamanläggningen monteras en Han-koppling:
  M42 slangsockel KVS 76 mm. I änden närmast tömningsfordonet monteras
  en Hon-koppling: M42 Slang-sockel KMS 76 mm. Det är denna koppling som slamentreprenören kopplar till fordonets slang.
 • Köper du lös slang, tänk på att ta några extra metrar slang så att slamentre-
  prenören kan nå botten av anläggningen vid tömning och arbeta med
  eventuell slamkaka.
 • Köper du fast sugledning ska du komplettera med en bit extra slang
  som slamentreprenören kan använda för att koppla på sugledningen
  vid tömning. Den extra sugslangen ska då vara försedd med en Han-
  och en Hon-koppling i vardera ände, se ovan. Det är viktigt att den
  ände som ska ner i anläggningen vid tömning är helt rak. Om slangen
  är böjd kan det bli svårt att utföra tömningen. Enklast är att man vid
  förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak, slangen blir då
  med tiden helt rak. Detta kan t.ex. göras genom att ett träskaft förs in
  cirka 1,5−2 meter i slangen eller att slangen fixeras mellan två tyngder.
 • Markera tydligt ut anläggningen och kopplingspunkterna för tömnings-
  personalen. Montera markeringsskylten på cirka en (1) meters höjd så syns
  den tydligt i både hög växtlighet och djup snö.
 • För att minska risken för dålig lukt på grund av slam som ligger kvar i sug-
  slangen, du placera en hink med vatten vid anläggningen. Efter tömning
  används vattnet för rengöring av sugslangen. Det finns även lock att
  köpa till sugslangen som förhindrar lukt, men också att föremål, djur,
  insekter samt fukt inte kommer in i slangen. På kopplingen som är
  närmast slamanläggningen sätter man ett M42 Lock (Hona) KXM 76 mm.
  På kopplingen som är närmast fordonet sätter man ett M42 Lock (Hane)
  KXV 76 mm.
Bild hus, brunn, slang och slambil med samma text som framgår av webbsidan.Illustration.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.