Små avlopps­anläggningar

I stora delar av Värmdö kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs små avloppsanläggningar som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt behöver du ansöka om ett nytt avlopp.

Det är viktigt att avloppet fungerar som det ska då avloppsvatten inte får släppas ut orenat i miljön. Detta är reglerat i miljöbalken och gäller både permanent- och fritidsboende. Orenat avloppsvatten kan nämligen bidra till övergödning och algblomning i våra hav och sjöar och riskerar att förorena dricksvattnet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för utförande, drift, skötsel och att anläggningen uppfyller de krav och regler som finns. Misstänker du att du har ett bristfälligt avlopp på din fastighet måste detta åtgärdas. Inför åtgärden ska du skicka in en ansökan om tillstånd för nytt avlopp.

Riktlinjer för små avlopp antagna

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har i december 2019 antagit Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun, som började gälla den 1 januari 2020.

Riktlinjerna ska fungera som vägledning och stöd för såväl kommunens miljöinspektörer som för fastighetsägare och entreprenörer. Riktlinjerna utgör en utgångspunkt vid prövning och tillsyn, men en bedömning görs alltid i varje enskilt fall.


Telefontider införs från och med 2020

Nu har vi infört telefontider för miljöinspektörerna som jobbar med avloppsfrågor. Så många som möjligt av handläggarna kommer finnas tillgängliga under telefontiden med undantag av exempelvis platsbesök.

Telefontider
Måndag–torsdag kl. 13:00–15:00
Fredag kl. 10:00–12:00

Övrig tid svarar våra kollegor på servicecenter gärna på dina frågor, vid behov ringer en avloppshandläggare upp dig för vidare information och rådgivning.

Kontakta kommunen


Köpa hus med små avlopp

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning eller inte kan du läsa mera på


Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Avloppskolla

Laddar in avloppskollen.skattekollen.se...