Små avlopps­anläggningar

I stora delar av Värmdö kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs små avloppsanläggningar som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt behöver du ansöka om ett nytt avlopp.

Det är viktigt att avloppet fungerar som det ska då avloppsvatten inte får släppas ut orenat i miljön. Detta är reglerat i miljöbalken och gäller både permanent- och fritidsboende. Orenat avloppsvatten kan nämligen bidra till övergödning och algblomning i våra hav och sjöar och riskerar att förorena dricksvattnet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för utförande, drift, skötsel och att anläggningen uppfyller de krav och regler som finns. Misstänker du att du har ett bristfälligt avlopp på din fastighet måste detta åtgärdas. Inför åtgärden ska du skicka in en ansökan om tillstånd för nytt avlopp.


Telefontider för avloppsfrågor

Nu har vi infört telefontider för miljöinspektörerna som jobbar med avloppsfrågor. Så många som möjligt av handläggarna kommer finnas tillgängliga under telefontiden med undantag av exempelvis platsbesök.

Telefontider
Måndagar klockan 13:00–15:00.

Övrig tid svarar våra kollegor på servicecenter gärna på dina frågor, vid behov
ringer en avloppshandläggare upp dig för vidare information och rådgivning.

Har du redan ett pågående ärende och har en handläggare tilldelad, kan du
kontakta denna via mejl: förnamn.efternamn@varmdo.se

Kontakta kommunen


Köpa hus med små avlopp

Om du ska köpa hus och fastigheten inte är ansluten till det kommunala avloppet är det
viktigt att undersöka att:

  • avloppsanläggningen har ett giltigt tillstånd
  • om det finns några krav på att åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten
  • kontrollera om avloppsanläggningen uppfyller dagens reningskrav

I första hand rekommenderar vi att du frågar mäklaren och nuvarande fastighetsägare om tillstånd finns, eller om det finns något krav på åtgärd av befintlig avloppsanläggning i form av ett föreläggande eller förbud. Det går också bra att kontakta servicecenter eller en miljö- och hälsoskyddsinspektör för att ta reda på vad som gäller för den aktuella fastigheten. Behöver du begära ut allmänna handlingar för fastigheten kan du göra det via nedan sidlänk.

Begär ut allmänna handlingar

Du kan läsa mer i våra riktlinjer om små avlopp om vad som betraktas som en godkänd avloppslösning.

Riktlinjer om små avlopp

På Avloppsguiden kan du också hitta mycket information om små avlopp.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.