Små avlopps­anläggningar

I stora delar av Värmdö kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs små avloppsanläggningar som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt behöver du ansöka om ett nytt avlopp.

Det är viktigt att avloppet fungerar som det ska då avloppsvatten inte får släppas ut orenat i miljön. Detta är reglerat i miljöbalken och gäller både permanent- och fritidsboende. Orenat avloppsvatten kan nämligen bidra till övergödning och algblomning i våra hav och sjöar och riskerar att förorena dricksvattnet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för utförande, drift, skötsel och att anläggningen uppfyller de krav och regler som finns. Misstänker du att du har ett bristfälligt avlopp på din fastighet måste detta åtgärdas. Inför åtgärden ska du skicka in en ansökan om tillstånd för nytt avlopp.

Riktlinjer för små avlopp antagna

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har i december 2019 antagit Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun, som började gälla den 1 januari 2020.

Riktlinjerna ska fungera som vägledning och stöd för såväl kommunens miljöinspektörer som för fastighetsägare och entreprenörer. Riktlinjerna utgör en utgångspunkt vid prövning och tillsyn, men en bedömning görs alltid i varje enskilt fall.


Telefontider för avloppsfrågor

Nu har vi infört telefontider för miljöinspektörerna som jobbar med avloppsfrågor. Så många som möjligt av handläggarna kommer finnas tillgängliga under telefontiden med undantag av exempelvis platsbesök.

Telefontider
Måndag–torsdag klockan 13:00–15:00
Fredag klockan 10:00–11:00

Övrig tid svarar våra kollegor på servicecenter gärna på dina frågor, vid behov ringer en avloppshandläggare upp dig för vidare information och rådgivning.

Kontakta kommunen


Köpa hus med små avlopp

Om du ska köpa hus och fastigheten inte är ansluten till det kommunala avloppet är det
viktigt att undersöka att:

  • avloppsanläggningen har ett giltigt tillstånd
  • om det finns några krav på att åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten
  • kontrollera om avloppsanläggningen uppfyller dagens reningskrav

I första hand rekommenderar vi att du frågar mäklaren och nuvarande fastighetsägare om tillstånd eller krav i form av förelägganden eller förbud gäller.

Du kan också läsa mer i riktlinjer om små avlopp om vad som betraktas som en godkänd avloppslösning i Avloppsguiden.


Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Avloppskolla

Laddar in avloppskollen.skattekollen.se...