• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Gemensamma lösningar för avlopp och dricksvatten

I skärgården är det en utmaning att lösa vatten- och avloppsfrågan. I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar.

Timmerstuga vid vattnet Björna


Gemensam lösning

I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar. I samma veva som man gräver för avlopp kan man passa på att ordna gemensamt vatten. Kostnaden för vatten och avlopp blir mindre för varje fastighetsägare om arbetet sker vid ett och samma tillfälle och flera delar på notan.

Kommunen ser positivt på gemensamma lösningar för rening av avloppsvatten. Finns det planer på gemensamma lösningar i området är det viktigt att detta initiativ påbörjas i god tid. Att bilda en förening och leda avloppsvattnet till en gemensam anläggning tar normalt längre tid än att ordna enskilda lösningar.

Läs mer om små avlopp

Läs mer om enskilt dricksvatten