Landhämtning

Här hittar du förutsättningarna för landhämtning.

 • Avståndet mellan anslutningspunkt för avloppsanordningen och uppställningsplats för slamsugningsfordon får inte överstiga tio (10) meter. Kraftigt kuperad eller lutande terräng
  på slangdragningssträckan tillåts inte. Värmdö kommun kan dock medge undantag.
  Vid slangdragning över tio (10) meter tillkommer extra avgift.
 • Tillfartsvägar ska ha tillräcklig bärighet för slamfordon som kan väga upp till 28 ton
  med full last. De ska ha en bredd om minst 3,5 meter och ha 4,7 meter fri höjd.
  Vändplan för fordonet måste vara minst 18 meter i diameter, eller så ska det finnas vändmöjlighet i T-korsning eller liknande.
 • Behöver slambilen vända vid din fastighet krävs en vändplan med nio (9) meters radie.
  Vändning går också bra i av Värmdö kommun godkänd T-korsning.
 • Lock som lyfts vid tömning får väga maximalt 15 kilo. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas, får det väga maximalt 40 kilo. Locket ska då vara försett med ett handtag. Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen.
 • Anläggning och eventuell kopplingspunkt för sugkoppling ska markeras med en skylt. Skylten ska placeras väl synlig för entreprenören på cirka en (1) meters höjd.
 • Har du en sugledning ska det finnas en slangbit med anslutningskopplingar vid anläggningen, som entreprenören kan använda vid själva tömningen. Slangbiten ska
  vara tillräckligt lång för att nå ner i botten på anläggningen. Inför tömning ska slangbiten finnas tillgänglig vid anläggningen, men kan övrig tid förvaras på annan plats, i rakt läge.
  Om slangen är böjd kan det bli svårt att utföra tömningen.
 • Enklast är att man vid förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak, slangen
  blir då med tiden helt rak. Detta kan till exempel göras genom att ett träskaft förs in
  cirka 1,5−2 meter i slangen, eller att slangen fixeras mellan två tyngder.


Bild av hus och avloppssystem med samma text som på webbsidan angående avstånd och övriga förutsättningar. Illustration.Förstora bilden

Klicka för större bild.