Enkät om nuläget för Värmdös näringsliv

Näringslivet kommer att vara motorn i återhämtningen efter corona. Din input kring er situation och behov av insatser är viktiga för oss i arbetet med att återstarta Värmdö.

1. Vilken näring är ni verksamma inom?
1. Vilken näring är ni verksamma inom?3. Hur tror du företaget kommer att utvecklas på ett års sikt gällande antal anställda?
3. Hur tror du företaget kommer att utvecklas på ett års sikt gällande antal anställda?
4. Hur mycket har er årliga omsättning påverkats med anledning av corona?
4. Hur mycket har er årliga omsättning påverkats med anledning av corona?

5. Vilka faktorer ser du som hinder för företagets utveckling och tillväxt?
5. Vilka faktorer ser du som hinder för företagets utveckling och tillväxt?Lämna gärna dina uppgifter!
Det är möjligt att vi skulle vilja ta kontakt med dig för följdfrågor. Ifall du skulle kunna tänka dig detta får du gärna lämna dina uppgifter. När enkäten tas bort, senast december 2020, så raderas alla uppgifter du lämnat i detta ärende. Läs mer om vår behandling av personuppgifter på: varmdo.se/personuppgifterFrågor eller synpunkter?

Kontakta oss