Ny riskklassning och efterdebitering från 2024

En ny riskklassningsmodell och efterhandsdebitering införs för alla livsmedelsverksamheter i hela Sverige från och med 2024.

Från och med år 2024 använder Sveriges kommuner, inklusive Värmdö, ett nytt sätt för att räkna ut hur många kontroller din livsmedelsverksamhet ska få under 5 år. Detta innebär att alla livsmedelsverksamheter kommer att ”klassas om” enligt den nya modellen under 2023.

Från och med 2024 införs även efterhandsdebitering enligt den nya lagen. Detta innebär att verksamheter framöver betalar avgift efter utförd kontroll i stället för årsavgift.

Varför införs nya regler?

Reglerna gör riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

När och hur går det till?

Nu är det dags att skicka in en ny anmälan via e-tjänst för att klassa om er verksamhet. Information om detta har skickats till berörda livsmedelsverksamheter. Anmälan ska göras
via e-tjänsten Forratt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ska skickas in senast 24 november 2023.

OBS: skicka en anmälan om ni har flera livsmedelsverksamheter med samma organisationsnummer på samma fastighet. Detta gäller varken båtar eller dricksvattenverksamhet. Dessa anmäler man separat.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  1. Huvudsaklig inriktning (handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar
    sprids och vilken typ av livsmedel det gäller).
  2. Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsverksamhet gör.
  3. Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  4. Verksamhetens omfattning. Detta avser vilken storlek eller spridning verksamheten har. Det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Lämna in uppgifter via e-tjänst

Du som firmatecknare eller representant kommer att kunna lämna uppgifterna och fylla i dem själv via en e-tjänst. Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten. Detta gör ni via e-tjänsten Forratt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en certifiering?

Informera oss om vilka aktuella certifieringar du har för din livsmedelsverksamhet.
Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller.

Kostar det något?

Vi kommer att ta ut en administrativ avgift för arbetet med omklassningen om
1 450 kronor, vilket motsvarar en timmes kontrolltid.

Läs mer om riskklassningsmodellen

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om den nya modellen för riskklassning
och om regeländringarna för planering av kontrollen.

Risklassning av anläggningar och verksamheter - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Riskklassningsmodellen, så räknas mängden kontroll ut - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.