Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

I de flesta byggnader ska ventilationssystemet kontrolleras regelbundet genom
en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta för att undersöka omsättningen av mängden uteluft i lokalerna. Kontrollkravet gäller bland annat skolor, personalutrymmen och kontorslokaler. Kontrollen ska genomföras av en certifierad funktionskontrollant.

Regelbundna kontroller

Ventilationssystemet ska kontrolleras regelbundet genom en så kallad OVK-kontroll för att kontrollera att systemet har förutsättning att fungera som det ska. Kontrollerna ska utföras av en certifierad funktionskontrollant.

En kontroll behöver göras innan ventilationssystemet tas i bruk. Hur ofta de regelbundna − eller som det heter − obligatoriska ventilationskontrollerna ska göras beror på typ av ventilationssystem och vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Besiktningsprotokoll och intyg

Efter kontrollen ska kontrollanten ge dig ett undertecknat besiktningsprotokoll. Protokollet visar resultatet av kontrollen. Kontrollanten ska också lämna en kopia av protokollet till kommunen. 

Kontrollanten ska dessutom utfärda ett intyg som visar resultatet av kontrollen. Intyget ska du sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.