Skyltning

Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att få sätta upp, flytta eller göra större ändringar av skyltar och ljusanordningar. Om ett område utgör en värdefull miljö kan du behöva tillstånd även utanför detaljplanerat område. Du behöver också tillstånd från markägaren innan du får sätta upp en skylt.

För att du ska få bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en skylt behöver skyltens färg och form passa in i omgivningen där den ska finnas. Skylten måste också uppfylla krav på bärförmåga, stadga och beständighet. Skyltens form och placering får heller inte inverka på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara.

Det är kommunens bygg- och miljöavdelning som prövar din ansökan om skyltning.

Mer information om bygglovsansökan Länk till annan webbplats.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. På länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.