Utförare av familjerådgiving

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att ansöka om att bli utförare av Familjerådgivning.

Värmdö kommuns invånare har rätt att välja utförare av familjerådgivare som är godkända av kommunen enligt lagen om valfrihet (LOV) för bedrivande av familjerådgivning. Med familjerådgivning avses sådan verksamhet som bedrivs enligt 5 Kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningens syfte är att i möjligaste mån lösa samlevnadskonflikter och leda till en positiv förändring i relationen.

Fakturering


Bli utförare

Utförare kan ansöka om att få bedriva familjerådgivning enligt lagen om valfrihet (LOV). Samtliga utförare som uppfyller Värmdö kommuns krav på verksamheten får teckna avtal med kommunen.