Stöd och omsorg omsorg

Mätområdet stöd och omsorg inkluderar nyckeltal som fokuserar på de medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov. Nyckeltalen består av kommunens egenrapporterade uppgifter samt uppgifter från SCB, SKL och Socialstyrelsen.

Brukarbedömning

Gällande nyckeltalet brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation har kommunen ett resultat på 69 %, vilket är sju procentenheter under genomsnittet för deltagande kommuner. Ett resultat på 69 % fick kommunen även i nyckeltalet brukarbedömning daglig verksamhet LSS. Detta är fem procentenheter under genomsnittet för deltagande kommuner.

Resultatet för nyckeltalet brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg var 88 för 2018, vilket var något sämre resultat jämfört med föregående år. Kommunen ligger något under genomsnittet för deltagande kommuner.

Värmdö kommun placerar sig bland de 25 % sämsta gällande nyckeltalet brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg. I detta nyckeltal har kommunen ett 71 procent, vilket är 11 procentenheter sämre än genomsnittet hos de deltagande kommunerna.

Kvalitet och personalkontinuitet

Kommunen har förbättrat sitt resultat för nyckeltalet kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende med 18 procentenheter och nyckeltalet väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende med 13 dagar.

Värmdö kommun ligger fem procentenheter under genomsnittet gällande kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, men är bättre än genomsnittet vad gäller väntetiden för särskilt boende.

Värmdö kommun är bland de 25 % bästa kommunerna i undersökningen gällande kvalitetsaspekter för särskilt äldreboende. Där är kommunen 13 procentenheter bättre än genomsnittet för de deltagande kommunerna.

Personalkontinuiteten är oförändrad jämfört med föregående år med 17 personer som en hem-tjänsttagare i genomsnitt möter under 14 dagar. Genomsnittet bland de deltagande kommunerna är 15 personer.

Se resultat inom mätområdet Stöd och omsorg , 366.8 kB.