Arkiverade e-förslag

Arkiverade förslag kan du inte längre skriva under. Ett e-förslag arkiveras det datum den som lämnade förslaget har angett. Som längst kan ett förslag vara aktivt i 6 månader.

Om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som har lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat.