• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Arkiverade e-förslag

Arkiverade förslag kan du inte längre skriva under. Ett e-förslag arkiveras det datum den som lämnade förslaget har angett. Som längst kan ett förslag vara aktivt i 6 månader.

Om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som har lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat.