Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska vara rådgivande och säkra ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och näringslivet.

Näringslivsrådet i Värmdö kommun är ett nystartat rådgivande organ till kommunstyrelsen. Syftet med rådet är ett forum för dialog mellan näringsliv, akademi och kommun, med uppgift att verka för näringslivets hållbara utveckling och att främja etablering av nya företag i kommunen.

Uppdrag

- Carl Kangas, Socialdemokraterna - Ordförande i instans

- Kristina Lång, Centerpartiet - 1:e vice ordförande i instans

- Deshira Flankör, Moderaterna - 2:e vice ordförande i instans