E-tjänster för dig som förtroendevald

Värmdö kommun har utvecklat ett antal e-tjänster riktade specifikt till förtroendevalda. Du hittar dem på denna sida.

Anmäl personuppgifter

När du blir nyvald som förtroendevald eller om du får nya uppdrag behöver du anmäla dina personuppgifter. Detta görs via vår e-tjänst. Eftersom din personliga integritet är viktig för oss förtydligas det vid varje e-tjänst hur uppgifterna kommer att hanteras.

Avsäg dig politiskt uppdrag

Om du inte längre önskar att fortsätta uppdraget som förtroendevald i Värmdö kommun eller av andra anledningar behöver avsäga dig uppdrag behöver du anmäla det för beslut i kommunfullmäktige. Det gäller både om du önskar avsäga dig samtliga uppdrag eller enstaka. Avsägelsen skickar du in via vår e-tjänst.

E-tjänst för avsägelse av politiskt uppdrag Länk till annan webbplats.

Ingen e-legitimation?

Kontakta oss på nämndsekretariatet, namndsekretariatet@varmdo.se.