Grafisk profil

Här kan du ta del av Värmdö kommuns grafiska profil. Profilen bygger på fyra hörnstenar som är till för att skapa igenkänning, tydlighet och förtroende för vårt varumärke – logotyp, typografi, profilfärger och grafiska element.

Målet med profilen är att skapa en enhetlig bild av vår organisation och en tydlig avsändare. Värmdö kommuns omarbetade logotyp är den mest centrala delen av vår visuella identitet och den grafiska profilen har skapats med utgångspunkt från dess runda former vilka återkommer i vårt profiltypsnitt och grafiska element.

 

Logotyp

Värmdö kommuns logotyp är vårt främsta visuella kännetecken.
Den visar att det är Värmdö kommun som står bakom verksamheten eller informationen. Genom att konsekvent följa riktlinjerna för hur vi använder vår logotyp blir det tydligt för medborgarna vad som ingår i Värmdö kommun och vårt varumärke stärks.

Värmdö kommuns logotyp är en omarbetning av kommunvapnet och består av en sköld med de två flintugnarna samt ordmärket Värmdö kommun. Logotypen får inte beskäras eller ändras.

Värmdö kommuns kommunvapen kommer att finnas kvar i sin tidigare form för att i fortsättningen helt och hållet fungera i ceremoniella sammanhang. För all övrig kommunikation använder vi vår logotyp som representerar förvaltningen Värmdö kommun.

Värmdö kommuns logotyp i liggande och stående format.

Versioner

Logotypen finns i en stående version och en liggande version.

 • Använd i första hand den liggande versionen.
 • Den stående versionen används exempelvis i sociala medier och i andra format där den av layoutmässiga skäl lämpar sig bättre.


De två versionerna finns i tre olika utförande, enfärgad blågrön (Fjärd), svart och vit (negativ). Tänk på att skapa tillräckligt mycket kontrast mot bakgrunden.

 • De blågröna utförandet ska enbart användas mot vit / ljus bakgrund och får inte användas mot färgade bakgrunder.
 • När bakgrunden är mörk används det vita utförandet.
 • När bakgrunden är ljus används det svarta utförandet.
 • Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden.
Värmdö kommuns logotyp i liggande respektive stående version i blågrönt utförande.
Värmdö kommuns logotyp i liggande respektive stående version i svart utförande.
Värmdö kommuns logotyp i liggande respektive stående version i vitt utförande mot blågrön bakgrund.

Frizon

Utrymmet runt logotypen kallas frizon och innanför denna får inga grafiska element, text eller bild placeras. Frizonen är till för att ge logotypen ett starkt och estetiskt intryck. Frizonen är ett minimum – ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

 • Frizonen ska motsvara minst halva sköldens bredd.
Värmdö kommuns logotyp med med angiven frizon runtom.

Storlek

För att logotypen inte ska upplevas som otydlig finns en minsta tillåten storlek. Storleken får inte understiga 16 mm i höjd för stående logo­typ respektive 22 mm i bredd för liggande logotyp.

Värmdö kommun logotyp med storleksangivelser.

Placering

Logotypen ska placeras i ett av de fyra hörnen.
Placeringen ska alltid ta hänsyn till den angivna frizonen.
Se exempel.

Ark med Värmdö logotyp placerad i varje hörn.

Typografi

Värmdö kommuns profiltypsnitt är Avenir Next LT Pro som designades av Adrian Frutiger i samarbete med with Monotypes formgivare Akira Kobayashi.

 • Vi ska använda Avenir Next LT Pro till all extern och intern kommunikation.

Som kompletterande typsnitt för längre brödtexter i Officemallar kan Garamond användas.

Typografiska förhållningsregler

 • Skriv texten versalgement, vilket innebär inledande stor bokstav följt av små bokstäver. Enbart versaler kan användas på enstaka ord, kortare rubriker eller som utmärkning.
 • Använd primärt vänsterställd text. Centrerad text kan undantagsvis fungera för kortare texter.
 • Använd alltid text med god kontrast mot bakgrunden.
Text skriven med Värmdö kommuns profiltypsnitt Avenir Next Lt Pro

Typografiskt manér

Använd kontraster för att skapa liv åt texten. Ett exempel kan vara att i en och samma rubrik eller ett utlyft citat använda olika vikter av typsnittet som utmärkning av ord och för att skapa dynamik.

Ett citat i Värmdö kommmuns profiltypsnitt med texten: Ett kortare citat med ord utmärkta i fetare version av typsnittet

Profilfärger

Den grafiska profilens färgpalett består av sex profilfärger samt svart och vit.

Värmdö kommuns primära profilfärg heter Fjärd och är en blågrön färg inspirerad av våra omgivande vatten.

Vidare har vi ytterligare fem profil­färger som även dom är inspirerade av skärgårdsnaturen.

Blågröna rutor med texten Fjärd i vit test.

Fjärd (blågrön)
Pantone: 315 C
CMYK: 100/10/20/45
RGB: 0/98/125
HEX: #00627d

Lila färgrutor med texten Älggräs i vit text.

Älggräs (lila)
Pantone: 2597 C
CMYK: 83/100/0/0
RGB: 93/0/150
HEX: #5d0096

 • Varje profilfärg kan användas i färgtoner om 20, 40, 60, 80 och 100%.
Rosa färgrutor med Ljung i vit text.

Ljung (rosa)
Pantone: 2062 C
CMYK: 34/83/0/0
RGB: 180/69/149
HEX: #b44595

Gröna färgrutor med texten Strandråg i vitt.

Strandråg (grön)
Pantone: 2408 C
CMYK: 73/31/70/17
RGB: 73/123/89
HEX: #497b59

 • När du väljer vilken färg du ska använda är det viktigt att tänka på kontrasten, så att texten är läsbar och tydlig för den som ska ta till sig informationen.
Gula färgrutor med texten Renfana i vitt.

Renfana (gul)
Pantone: 151 C
CMYK: 0/58/94/0
RGB: 255/130/4
HEX: #ff8204

Mörkgrå färgrutor med texten Gråvacka i vitt.

Gråvacka (mörkgrå)
Pantone: 7546 C
CMYK: 89/68/46/47
RGB: 37/56/74
HEX: #25384a

Grafiska element

För att förstärka Värmdö kommuns visuella identitet använder vi det grafiska elementet Porslinsvågen samt tonplattor i våra profilfärger.

Porslinsvågen

Porslinsvågen är ett grafiskt element som är inspirerad av vår omgivande skärgård samt vårt kulturarv i form av Gustavsbergs porslinsfabrik.

 • Porslinsvågen används för att skapa visuell igenkänning och kan användas för att ytterligare profilera en bild eller tonplatta.
 • Porslinsvågen används med fördel utfallande från ett av de nedre hörnen i en layout eller bild, men kan även användas helt utfallande som bakgrund.

Porslinsvågen finns för nedladdning i olika utföranden. Exempelvis finns beskurna varianter för hörn och rektangulär version för att användas helt utfallande samt som bård.

 • Porslinsvågen appliceras i en färgton av exempelvis 75, 50 eller 10 % likt en vattenstämpel för att harmoniera med övrigt innehåll.
 • För applicering mot färgad bakgrund eller bild används Porslinsvågen i vitt utförande.


Det grafiska elementet Porslinsvågen

Tonplattor

Kommunens färgpalett kan användas i tonplattor för att förstärka identiteten och lyfta fram ett budskap. För att skapa identitet i dessa tonplattor kan porslinsvågen användas som bård i sidan eller i nederkant.

 • Texten skrivs i vit text mot färgplattan.
 • Vågmönstret sätts förslagsvis i en opacitet/genomskinlighet om 20%.
En blågrön färgruta med texten Ett kortare budskap som lyfts fram i tonplatta.

Gridsystem

För att skapa sammanhållen och konsekvent design i vår kommunikation, använder vi en grid. Griden är en tvådimensionell struktur som används för att strukturera upp innehåll i form av texter, bilder och rutor.

 • Vår grid är uppdelad i 12 kolumner. Mått och proportioner utgår ifrån standardformatet A4. Sidmarginalen är 15 mm runtom. De 12 kolumnerna har ett mellanrum på 5 mm.

Följande tabell visar de vanligaste formaten och hur måtten anpassas till dem. Nedan finns mallar för InDesign för respektive format att ladda ned.

 • A5 Marginal: 10,5 mm | Mellanrum: 3,5 mm
 • A4 Marginal:15 mm | Mellanrum:5 mm
 • A3 Marginal: 21,24 mm | Mellanrum: 7 mm


Värmdö kommuns grid bestående av 12 spalter

Logotyp

Eftersom gridens 12 kolumner är delbart på 2, 3, 4 och 6, finns det möjlighet till många olika designlösningar.

 • Exemplet här bredvid visar på hur ett och samma innehåll i exempelvis en broschyr kan formges på många olika sätt med hjälp av griden.
Exempel på Värmdö kommuns grid och en tänkt sida ur en broschyr.
Exempel på Värmdö kommuns grid och en tänkt sida ur en broschyr.
Exempel på Värmdö kommuns grid och en tänkt sida ur en broschyr.

Kommunvapen

Användning av kommunvapnet

Medarbetare, chefer och förtroendevalda använder i första hand Värmdö kommuns grafiska profil och logotyp när man representerar Värmdö kommun.

I vissa traditionella, nationella och internationella sammanhang, när man i första hand representerar Värmdö som plats och inte organisationen Värmdö kommun, kan kommunvapnet användas. Kommunvapnet kan användas vid till exempel högtidliga tillfällen, särskilt traditionsrika tillfällen, jubileum och vänortsutbyten.

Kommunvapnet används också för att symbolisera den geografiska platsen Värmdö.

Vad är ett kommunvapen och hur får det användas?

Vägledning om kommunvapen - Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommuns logotyp med med angiven frizon runtom.