Café Kajutan

Café Kajutan på Värmdö Kommun – En plats för delaktighet.

Välkommen till Café Kajutan, en unik daglig verksamhet på Värmdö kommun som erbjuder
en meningsfull arbetsplats för personer med funktionsvariation. Hos oss kan du njuta av goda bullar och bakverk, smörgåsar och enklare lunchalternativ. Vi tar också emot beställningar inför till exempel möten, kalas och avslutningar, för kommunen och privat.

Vad gör vi?

På Café Kajutan får deltagarna möjlighet att delta i olika arbetsuppgifter som inkluderar
bakning av goda bullar och bakverk, tillverkning av smörgåsar och enklare luncher. Vi tar
även hand om städning, diskhantering, beställningar och mottagning av varor samt
sophantering. Dessutom ansvarar vi för skötseln av personalrummet och utför vissa andra
sysslor i byggnaden.

En inkluderande miljö och delaktighet

Hos oss driver deltagarna caféet med stöd av våra erfarna handledare. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där varje individ kan växa, utvecklas och känna sig delaktig i samhället. På Café Kajutan betonar vi vikten av att varje individ känner sig välkommen, respekterad och uppmuntrad att utveckla sina färdigheter. Våra handledare finns alltid till hands för att ge stöd, vägledning och utbildning för att säkerställa att varje deltagare når sin fulla potential.


Vi är stolta över att vara en del av Värmdö kommuns dagliga verksamhet som är en insats
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Café Kajutan är inte bara ett café, det är en plats där delaktighet och arbetsglädje möts för
att skapa meningsfulla upplevelser. Besök oss idag för att ta del av vårt café!

Kontakt

Verksamhetsansvarig: Erica Alaiso
Telefon: 08 570 481 15
Epost: erica.alaiso@varmdo.se