Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är för dig i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning som saknar förvärvsarbete och inte utbildar dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar. Syftet med verksamheten är att skapa en meningsfull vardag, bidra till en personlig utveckling och att du ska känna dig delaktig i samhället.

Värmdö kommun har infört valfrihet inom daglig verksamhet. Det betyder att du som beviljats daglig verksamhet själv har möjlighet att välja vart du ska gå på din dagliga verksamhet. Du kan välja mellan att ha kommunen som utförare eller att ha en privat utförare. Om den utförare du vill gå hos inte har tillgängliga platser har du rätt att bli uppsatt på kö.

Verksamheter som drivs av Värmdö kommun

Nedan listas aktuella utförare i Värmdö kommun.


Värmdö daglig verksamhetRen servisEkhagaTrädgårdsgruppen

Skärgårdskraft

Elskroten

Funkiskraft

Café Kajutan

SoLkraft

LSS-handläggare


Bistånd LSS, Biståndsavdelningen
Växel 08- 570 470 00

Privata utförare

Beautiful Minds Misa Nacka
EkenNatur och kulturBjörknäsSKAPA