Funkiskraft

Funkiskraft erbjuder sysselsättning till personer mellan 18 till 65 år som omfattas av Lagen om stöd och service, förkortad LSS-lagen.

Driftform: Kommunal regi

Vi jobbcoacher verkar för att du som deltagare erbjuds möjlighet till arbetsträning inom den öppna arbetsmarknaden eller kommunens dagliga verksamheter. Målet är att du skall få en meningsfull sysselsättning, samt möjlighet att utveckla din arbetsförmåga. Metoden Supported training/ Supported employment utgör grunden för vårt arbetssätt. Detta innebär individuell kartläggning, matchning, coachning samt handledning under hela processen.

Du som önskar daglig verksamhet

Du som ansöker och får en beviljad insats från biståndshandläggare i kommunen, träffar oss jobbcoacher för en första kartläggning. I kartläggningsprocessen tar vi reda på dina styrkor, vad som kan vara svårt, dina önskemål och drömmar, och hur vi jobbar framåt. Utifrån kartläggningen arbetar vi uppsökande för att hitta en lämplig plats för arbetsträning. Det kan vara externt eller inom våra interna verksamheter. Vi erbjuder dig individuell handledning vilket innebär att vi stöttar dig som deltagare på plats.

För ansökan kontakta kontaktcenter Värmdö kommun, biståndsenheten.

Du som arbetsgivare

För personer med funktionsvariationer kan det ha en avgörande betydelse att ha en meningsfull sysselsättning, känslan av sammanhang och att vara behövd. Målet med insatsen är inte att deltagaren ska få en anställning i första hand, men få möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Du som arbetsgivare skall också känna dig trygg i att vi som jobbcoacher är med i hela processen. Vi gör en kartläggning och matchar individen till din arbetsplats och dina behov. Nästa steg är ett informellt studiebesök. Om det känns bra för alla parter gör vi en överenskommelse (omfattning, regler) och en introduktionsplan. Vi erbjuder handledning på plats och kontinuerliga uppföljningar. Du som arbetsgivare betalar inte ut någon lön och alla våra deltagare är fullt försäkrade genom Värmdö Kommun.

Kontakta oss gärna för att diskutera ett samarbete eller om du har frågor.

Jobbcoach: Maria Lindvall
Telefon: 073-988 42 79
Epost: maria.lindvall@varmdo.se

Jobbcoach: Göran Tornevik
Telefon: 070-413 04 08
Epost: goran.tornevik@varmdo.se