Skärgårdskraft

Driftform: Kommunal regi

Skärgårdskraft är en daglig verksamhet inom LSS, som ingår i Värmdö Kommuns utförarenhet i egen regi. Vi erbjuder en sysselsättning för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi utför olika arbetsuppgifter inom hantverk som att sticka, virka, brodera, jobba medtextil, keramik eller trä. Saker som vi tillverkar här säljer vi sedan, antingen på plats eller på marknader.

Målsättningen med vårt arbete är att skapa en meningsfull sysselsättning där varje individ ska känna sig trygg och välkommen samt få möjlighet att utvecklas i sin egen takt samt få delta i en social gemenskap. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar och utformar gemensamt en genomförandeplan.

Lokaler

Fristående hus i markplan. Trappa och ramp upp till entrén. Mindre kök för enklare tillagning. Handikappanpassade lokaler.


Adress: Sveavägen 2, 134 34 Värmdö

Enhetschef: Erica Alaiso

Telefonnummer: 08 570 481 15

E-post: erica.alaiso@varmdo.se

Antal platser 10 platser

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.