Ren Servis

Driftform: Kommunal regi

Ren Servis är en arbetsplats för åtta detagare som arbetar tillsammans med två handledare. Vi utför olika arbetsuppgifter i kommunhuset som att sköta om matsalen, ta hand om disken, rengöra mikrovågsugnar och torka av bord och andra ytor. Vi går igenom kylarna i matsalen och märker upp och slänger gammal mat. Vi tycker att källsortering är viktigt så därför har vi olika kärl för källsortering.

Varje dag sköter vi även om de pentryn som finns runt om i huset och fyller på med kaffe, te och ser till att det finns mjölk, socker och muggar. Vi sköter också beställningar av servetter, kaffe etc.

I samband med olika möten inom kommunhuset brygger vi kaffe och fixar beställningar. Vi gör även enklare kuvertering och fyller på kontorsmaterial i kontorsförråden.


Xpresso

På Xpresso inriktar vi oss mer på akuta arbetsuppgifter i kommunhuset. Vi ser till att konferensrummen är utrustade med block och pennor och hjälper till att dela ut post internt till de avdelningar som önskar. Vi hjälper även till med kuvertering, dagliga postleveranser och påfyllning av kontorsmaterial. Vid större konferenser utför vi eventuella inköp och iordningsställande av lokaler och vid högtider hjälper vi till att pynta runt om i kommunhuset. Just nu jobbar en deltagare här tillsammans med en handledare. Vi finns vid matsalen i Skogsbo.


Lokaler: Skogsbo/Kommunhuset
Adress: Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg
Verksamhetsansvarig: Erica Alaiso
Telefon: 08 570 481 15
Epost: erica.alaiso@varmdo.se


Antal platser: 8 platser

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.