Eken daglig verksamhet

Drivs av/Företag: Nacka kommun

Eken daglig verksamhet vänder sig främst till kunder med autism/autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten har funnits i 30 år och var en av landets första dagliga verksamheter att arbeta med den här målgruppen.

Verksamheten är anpassad efter kunderna och ger trygghet genom struktur. Stor vikt läggs vid fysisk aktivitet och utevistelse. Exempel på aktiviteter är promenader, musik, skogsvandringar och självständighetsövande arbete. Innehållet styrs i mesta möjliga mån av kundernas intressen, behov och förmåga. Arbetssättet grundar sig på visuellt, individuellt, strukturerat arbete (V.I.S.A). Till hjälp i arbetet har deltagarna ett individanpassat dagligt schema utifrån TEACCH-metoden. Schemat består av en eller flera aktiviteter uttryckta i skrivna ord, bilder eller föremål och fungerar som ett stöd för att öka självständigheten, tryggheten och flexibiliteten. Målet med metoden är att successivt klara vardagliga situationer med mindre hjälp från personalen.

Lokaler

Eken daglig verksamhet är beläget på en lugn och avskild plats nära Ektorps centrum i Nacka kommun. Verksamheten har närhet till både skog och sjö, men också tillgång till bra kommunikationer. Miljön är genomtänkt för personer med autism/autismspektrumdiagnos för att minska sinnesintryck.

Särskild inriktning:

Inom verksamheten finns spetskompetens kring arbete med personer med autism/autismspektrumdiagnos. Verksamheten arbetar utifrån tydliggörande pedagogik med inspiration av TEACCH-metoden och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Verksamheten har tillgång till stödpedagog och terapihund.

 

Verksamhetschef: Maria Kylander

Adress: Gamla Landsvägen 28 A-D, 131 47 Nacka

08-718 99 64

maria.kylander@nacka.se

 

Eken daglig verksamhet | Nacka kommun Länk till annan webbplats.