SoLKraft

SoLkraft erbjuder sysselsättning till personer mellan 18 till 65 år som omfattas av socialtjänstlagen (SoL). Insatsen är biståndsbeviljad.

Vi jobbcoacher verkar för att du som deltagare erbjuds möjlighet till arbetsträning inom den öppna arbetsmarknaden och/eller i egen regi. Målet är att du ska få en meningsfull sysselsättning samt möjlighet att utveckla din arbetsförmåga. Metoden Supported training/ Supported employment utgör grunden för vårt arbetssätt. Det innebär individuell kartläggning, matchning, coachning samt handledning under hela processen.

Du som önskar sysselsättning

Du som ansöker och får en beviljad insats från biståndshandläggare i kommunen, träffar oss jobbcoacher för en första kartläggning. I kartläggningsprocessen tar vi reda på dina styrkor, vad som kan vara svårt, dina önskemål och drömmar, och hur vi jobbar framåt. Vi gör en matchning mot våra samarbetspartners och går på studiebesök till arbetsgivare. Om det passar både dig och arbetsgivaren gör vi en introduktionsplan. Vi erbjuder dig individuell handledning vilket innebär att vi stöttar dig som deltagare på plats. Vi som jobbcoacher följer med dig genom hela processen tills du känner dig trygg och självständig.

För ansökan kontakta kontaktcenter Värmdö kommun, biståndsenheten.

Du som arbetsgivare

För personer med funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa, kan det ha en avgörande betydelse att ha en meningsfull sysselsättning, känslan av sammanhang och att vara behövd. Målet med insatsen är inte att deltagaren ska få en anställning i första hand, men få möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Du som arbetsgivare skall också känna dig trygg i att vi som jobbcoacher är med i hela processen. Vi gör en kartläggning och matchar individen till din arbetsplats och dina behov. Nästa steg är ett informellt studiebesök. Om det känns bra för alla parter gör vi en överenskommelse (omfattning, regler) och en introduktionsplan. Vi erbjuder handledning på plats och kontinuerliga uppföljningar. Du som arbetsgivare betalar inte ut någon lön och alla våra deltagare är fullt försäkrade genom Värmdö Kommun.

Kontakta oss gärna för att diskutera ett samarbete eller om du har frågor.

Jobbcoach: Caroline Mathieson
Telefon: 070-168 04 94
Epost: caroline.mathieson@varmdo.se

Jobbcoach: Eva Rydså
Telefon: 073-988 40 87
Epost: eva.rydsa@varmdo.se

Sysselsättning enligt SoL

En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen som ofta förkortas till SoL. Lagens allmänna syfte och mål är bland annat att främja alla människors ekonomiska och sociala trygghet, jämnliket och aktivt deltagande i samhällslivet.

Läs mer om Socialtjänstlagen, SoL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.