Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

Genomförandet av de nya detaljplanerna för Magneberg och Älvsby ängar är klart. Det sista arbetet med anslutningarna till Fagerdalavägen och Saltarövägen färdigställdes under våren 2020.

Genomförandet omfattar bland annat nya gator och utbyggnad av VA-nätet för att tillgängliggöra de nya 21 industritomterna. Området har även fått nya gång- och cykelvägar och ny belysning och försäljning av industritomter pågår.

kartillustration Ploglandet, Magneberg och Älvsby ängar

Försäljning av industritomter

Utbyggnaden av det nya industriområdet i Älvsby ängar är klar och försäljning av industritomter pågår. En mäklare har anlitats och industritomterna på cirka 1100-4800 m2 ligger ute till försäljning på objektvision.se Länk till annan webbplats.. Serviser för vatten och avlopp är satta, men bekostas av köparen. Respektive fastighetsägare kommer att få göra egen servisanmälan för el och fiber utifrån sina behov. Tillträde enligt överenskommelse.

All kontakt angående försäljning av industritomterna sköts av kommunens mäklare Anders Norlander på New Property.

Kartbild Älvsby


Kontaktpersoner

Bodil Johansson, projektledare, Värmdö kommun, bodil.johansson@varmdo.se
Anders Norlander, mäklare, New Property, anders@newproperty.se