Byggprojekt Kulturhus

Nu pågår byggandet av Värmdö kulturhus i porslinsfabriken i Gustavsberg. Det invigs den 6 juni 2024 på Tyra Lundgrensväg 19. Målsättningen är att skapa egen mötesplats för alla medborgare med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, drama, teater och skapande verksamhet. Läs mer om vårt nya kulturhus på hemsidan

Senaste nytt om Kulturhuset

Uppdaterad 12 mars 2024

Projektet är i sitt slutskede när det gäller entreprenaden av hyresgästanpassningen. Det betyder att vi just nu slutför alla arbeten med installationer och ytskikt. Projektet har de senaste veckorna haft samordnad provning av de tekniska systemen, driftutbildning av personal och vi arbetar för att få all dokumentation klar för slutbesiktningen den 18 mars.

Tidsplan

Illustration över en tidslinje som visar att kulturhuset är under produktion.

Bakgrund

Under våren 2021 inleddes en försäljningsprocess av fastigheten Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken). Försäljningen väckte stort intresse på marknaden och lett till sex konkreta bud. Landia AB hade det högsta budet med 110 miljoner och uppfyllde de kriterier som satts upp utifrån en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området i Gustavsbergs hamn. Försäljningen är villkorad med att Värmdö kommun återförhyr utrymme för det planerade kulturhuset.

Porslinsfabrikens historia

En mötesplats för generationer

Kulturhuset ska vara en mötesplats i Värmdö, där barn, unga och vuxna besökare skapar kreativa möten. En nod för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjudes platsen för inspirerande och utvecklande möten. Här skall finnas förutsättningar för att bedriva en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation. Kulturhuset skapar nya möjligheter för Värmdös aktiva och rika föreningsliv genom att erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper.

Tyck till om kulturhuset

Vi tar gärna emot dina idéer och synpunkter på det utarbetade förslaget för det nya kulturhuset. Har du andra frågor om kulturhuset och hur det kommer att kunna användas är du också välkommen att ställa dina frågor i formuläret nedan. Du kan också läsa frågor och svar under länken nedan. Frågorna uppdateras löpande.

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter på: varmdo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om kulturhuset

För mer information

Kontakta kontorschef för samhällsbyggnadskontoret Greger Ragnarsson eller kontorschef för kultur- och fritidskontoret Lena Hellström via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.