Gestaltningsuppdrag till nya Kulturhuset


Vi utlyste ett gestaltningsuppdrag till det nya kulturhuset där vi sökte en eller flera konstnärer med ett starkt personligt uttryck, som med sin konst ville utveckla miljön och bidra till ett välkomnande och fantasifullt uttryck för kulturhusets besökare och som talar till alla åldrar. Uppdraget gick till Evelina Dovsten, glaskonstnär och glasblåsare.

Evelina Dovsten

Evelina Dovsten är glaskonstnär och glasblåsare utbildad på Konstfack (MFA 2019) i Stockholm, och har idag ateljé i G-studion, Gustavsberg. Hon började blåsa glas som 15-åring, och under många år innan Konstfack arbetade hon i studioglasproduktion. I sin konst använder hon ofta den egna praktiska kunskapen som studieobjekt.

Konstverk

Ett av Evelinas tidigare verk.

Evelina Dovsten

Foto: Johan Knobe

Motivering - val av konstnär

Glaskonstnären Evelina Dovstens skurna glasskivor sammanfogas i poetiska och monumentala verk som relaterar till arkitekturen. Temat för projektet ”Minneshärd” som ligger till grund för gestaltningsförslaget kretsar kring tyst kunskap och minnen, vilket förstärker platsens identitet i nya kulturhuset i ett samspel mellan historia och framtid.

Genom en upprepning av många små former som bygger en helhet kan gestaltningen associeras till fabriksproduktionen som byggnaden en gång uppfördes för. Glasets spel med ljus och speglingar påminner om vatten, och bidrar till verkets föränderlighet beroende på årstid, väder och tid på dygnet genom ljusinsläppet i byggnadens takfönster. Det fantasifulla uttrycket väcker associationer och kan tilltala alla åldrar. Evelina Dovstens arbete präglas av hög kvalitet såväl hantverksmässigt som estetiskt och kan antas behålla sin kvalitet och relevans på lång sikt. Konstverket kompletterar Värmdö kommuns befintliga konstsamling och korresponderar väl med visionen för Gustavsbergs Hamn.

Plats för konstverk

Platsen för konsten är den murade tegelväggen i entrén som är det första besökare möter. Kulturhusets entréhall är rymlig och kommer att vara en mötesplats där det finns möjlighet till aktiviteter och evenemang, att läsa dagstidningar och liknande.

 

Tillbaka till senaste nytt om kulturhuset