Markanvisning för bostäder i Möja

På Möja invid ett stort naturområde och i anslutning till kulturhistorisk bebyggelse planeras för ny bostadsbebyggelse. En markanvisningsprocess har genomförts och sista dagen att lämna in anbud var den 12 februari. A-gruppen fick möjlighet att teckna markanvisningsavtal vilket beslutades i kommunstyrelsen den 12 juni 2024.

Berört område Möja. Ortofoto.

Gräns för markanvisningsområdet på Möja. Ortofoto.

Värmdö kommun är en av länets snabbast växande kommuner. Tillgången till skärgården, havet och naturen samt närheten till Stockholm gör Värmdö attraktivt för både boende, arbete och besök. Värmdö kommuns skärgård har en unik miljö och stort lokalt engagemang för utveckling.

På Möja finns genuina byar i skärgårdsmiljö, storslagen natur och ett grundutbud av service och kommunikationer som gör det möjligt att bo här året om. Det finns även ett aktivt föreningsliv och flertalet företag inom olika branscher.

Platsen för den nya bebyggelsen ligger i anslutning till byn Berg som fungerar som ett centrum på ön. Här finns möjlighet att tillföra nya bostäder för att fler ska kunna bo permanent på Möja.

Markanvisning

En öppen markanvisningsprocess påbörjades den 29 november 2023. Sista dagen att lämna in anbud till markanvisningen var den 12 februari 2024.

Den 12 juni 2024 beslutades att A-gruppen var den anbudsgivare som kommunstyrelsen valde att teckna markanvsningsavtal med. Framåt kommer utredningar att göras för att
se om det är lämpligt att bebygga området, exempelvis utifrån naturvärden och vatten-försörjning.

Kontakt

Kontakt kring markanvisningen sker till Hanna Hallbäck mejl hanna.hallback@varmdo.se.
eller via servicecenter 08-570 470 00.