Digital dialog Översiktsplan

Är du privatperson, medlem i en samfällighetsförening eller driver ett eget företag och är intresserad av strategiska frågor gällande kommunens mark- och vattenanvändning? Har du tankar på hur du tycker kommunen ska utvecklas i framtiden? Boka in ett digitalt möte med projektledarna för arbetet med att uppdatera översiktsplanen!

Med anledning av rådande omständigheter har vi ställt in de planerade drop-in mötena vi hade tänkt hålla i kommunhuset och på olika platser i kommunen. Istället kommer vi nu öppna upp för möjligheten att boka in ett kortare digitalt möte med oss projektledare för arbetet med översiktsplanen. Syftet med dessa möten är att i ett tidigt skede kunna fånga upp frågor som värmdöbor och företagare tycker är viktiga att beakta eller belysa i arbetet med översiktsplanen. Den avsatta mötestiden är 20 minuter, vet ni redan nu vad ni vill diskutera – skriv då detta i kommentarsfältet, mejla annars frågorna till oversiktsplan@varmdo.se senast 2 dagar innan mötet så hinner vi förbereda oss.

Har du frågor om ett specifikt bygglov eller detaljplan ber vi dig kontakta kommunens bygglovsavdelning eller planavdelning. I de fall vi bedömer att de inkomna frågorna behöver svaras av en specifik avdelning hjälper vi dig vidare att hitta rätt person att svara på din fråga. Det går också bra att bara höra av sig ifall du bara vill höra mer om arbetet om vad en översiktsplan är, varför vi behöver uppdatera den och hur vi jobbar med processen. Behöver du avboka ditt möte mejla oversiktsplan@varmdo.se

När du har bokat in en tid som passar dig kommer vi skicka en mötesbokning via Microsoft-Teams till dig. I denna inbjudan framgår hur du går tillväga för att ansluta till mötet samt lite råd för att det digitala mötet ska bli lyckat. Om du vill bjuda in personer från ditt grannskap, företag eller förening kan du skicka vidare mötesbokningen med länken till mötet. Vi bedömer dock att det inte bör vara fler än 7 personer på mötet för att kunna hålla bra diskussioner. Öppna upp länken till Teams i en webbläsare eller app lite innan mötet börjar.

 


Önskemål om tid 27 augusti
Önskemål om tid 27 augusti

Önskemål om tid 17 september
Önskemål om tid 17 september

Önskemål om tid 24 september
Önskemål om tid 24 september

Önskemål om tid den 1 oktober
Önskemål om tid den 1 oktober

Önskemål om tid 8 oktober
Önskemål om tid 8 oktober

Önskemål om tid 15 oktober
Önskemål om tid 15 oktober


All skriftlig kommunikation med Värmdö kommun – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter vid din typ av ärende på varmdo.se/personuppgifterlänk till annan webbplats

Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.selänk till annan webbplats