PFO Saltarö och Skärmarö

Karta PFO Saltarö och Skärmarö

Saltarö och Skärmarö ligger på Värmdölandet intill Saltaröström, cirka 8 km från Hemmesta centrum och cirka 15 km från Gustavsberg. På Saltarö finns både planlagda och icke planlagda områden.

Gällande planer är utformade för fritidshus på större tomter. Samtliga fastigheter har enskilda VA-anläggningar och för delar av området krävs tillståndsplikt för att borra nya brunnar.


Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.