PFO Skälsmara och Hanskroka

Karta PFO Skälsmaraområdet

Skälsmaraområdet och Hanskroka ligger på Ingarö. Huvuddelen av fastigheterna ligger inom detaljplanelagda områden som är planerade för fritidshusbebyggelse.

Fastigheterna har idag i huvudsak enskilda vatten- och avloppsanläggningar och brist på grundvatten.


Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.