Frida Ekström

Enhetschef, Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning- och arbetslivskontoretInitiativet
Utveckling av en e-tjänst för försörjningsstöd

Ökad servicegrad för invånare och företag med smart e-tjänst

Vilken var er utmaning?

Vi på enheten för ekonomiskt bistånd hanterar en mängd ansökningar från de medborgare som behöver försörjningsstöd. Utmaningen var att gå från fysiska ansökningar till att skapa en användarvänlig, digital lösning, och samtidigt motivera medborgarna till att använda e-tjänsten.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Vi ville vara med i utvecklingsarbetet med att göra Värmdö smartare. Vi ville bidra till enklare flöden och mer användarvänliga processer och samtidigt vara en del av en digitaliserad socialtjänst. Genom Smartare Värmdö fick vi det digitala stöd som vi behövde för att kunna genomföra initiativet.

Vilket blev resultatet?

En smart e-tjänst som är tillgänglig närhelst medborgaren vill ansöka om försörjningsstöd och en smidig digital hantering för medarbetarna som utreder och bedömer varje ansökan.

Vilka värden har ni skapat?

Vår smarta e-tjänst har ökat servicegraden för invånare och sparar samtidigt massor av tid för kommunen. Genom kontorets alla smarta lösningar för invånare och företag har andelen användare redan ökat enormt, på vissa håll med 150 procent på bara ett år.

Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"