Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Genius Loci

9 juni – 12 oktober 2023

Anastasia Savinova

Genius Loci är en resa till en mängd platser, urbana och vilda, bebodda och folklösa, tillgängliga och avskilda. Projektet utforskar platsens karaktär och anda. Varje verk är ett visuellt arkiv, där en bild koncentrerar essensen och känslan av en besökt plats.

Alla platser och byggnader bär karaktärsdrag av kulturer och tidsepoker. Romarna menade att varje plats har en skyddande ande – genius loci. Inom modern arkitektur hänvisas begreppet genius loci till platsens specifika atmosfär, identitet och själ. Varje verk i fotoserien är ett kollage av ett antal fotografier av arkitektoniska eller landskapsformer som är verkliga och autentiska för den specifika platsen. Dessa verk balanserar mellan dokumentär och fiktion, fakta och imaginära rum – och blir vårdare av minnet och andan i Platsen.

Anastasia Savinova är född 1988 i forna Sovjetunionen, sedan 2013 är hon bosatt i Sverige. Hon är examinerad i fri konst från Umeå konsthögskola och i design från Samara Arkitektur Universitet. Savinovas verk har visats och framförts internationellt, bland annat på Bildmuseet, Konstmuseet i Norr, Kvinnohistoriskt Museum, Norrbottens Museum, Umeå Konsthall, Ajtte Museum, Sundsvalls Museum i Sverige, MUViM i Valencia, Michele Mariaud Gallery i New York, och König Gallery i London. Hennes verk återfinns i offentliga konstsamlingar i Sverige och USA, inklusive Moderna Museet och Konstmuseet i Norr, kommunala och regionala samlingar i Sverige, och i privata konstsamlingar över hela världen.

Anastasia Savinova porträtt
En häst står på taket av ett påbyggt skjul. Det är en molnig dag på en strand.Förstora bilden
Förstora bilden
I en båt på stenstranden balanserar en kropp av husgavlar i en husliknande form.Förstora bilden