Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Unbroken signal

24 februari – 8 juni 2023

Charlotta Hammar

I utställningen Unbroken Signal bearbetar Charlotta Hammar sin oro för att allt inte kommer att ordna sig, frågor kring existentiella hot, mental krisberedskap och människans dragning till undergångsscenarier. Med sin snart hundra år gamla Rolleiflexkamera fotograferar Charlotta Hammar på ön där hon bor och visualiserar ett tyst larm som präglar vardagen och föräldraskapet i form av pågående klimatkris och ett förhöjt säkerhetsläge i världen. De analoga fotografiernas färger har manipulerats till en främmande nyans och skapat en alternativ bildvärld, som för att osäkra den förväntade vardagen och dess kulörer.

Utställningen består av bilder från de senaste årens arbeten och det helt nya arbetet Thalassophobia. Titeln på utställningen kommer från konstnärens inspirationskälla, broschyren Om krisen eller kriget kommer och Hesa Fredriks tröstrika signal för att faran är över “oavbruten signal 30 sekunder”.

Charlotta Hammar är född 1982, uppvuxen i Värmland men bor och verkar på ön Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Ön har fått vara skådeplats och projektionsyta för hennes verk och fungerar som symbol för både skydd och utsatthet. 2020 tog Charlotta sin konstnärliga master­examen i fotografi från HDK-Valand och har medverkat i flertalet utställningar, senast solo­utställningen And The Sky Shall Turn No 55/Silky Pink på Värmlands Museum som pågick under 2022. 2021 blev hon uttagen till GIBCA Extended till grupp­utställningen Comforting the machine i Göteborg. Hon finns representerad hos Statens Konstråd, Värmlands Museum, Region Stockholm och Region Värmland.

Charlotte Hammar porträtt
En varm atmosfär över snötäckta bergstoppar.Förstora bilden
Ett barn inslaget i folieliknande täcke.Förstora bilden
Djupt vatten mot blå-kalla klippor och kal himmel.Förstora bilden