Kulturprogram för förskolan och grundskolan

Under 2024 erbjuds kulturaktiviteter från Kultur- och fritidskontoret.

Värmdö bibliotek

Erbjuder för förskolan

  • Förskoleturer med läs-och skaparbussen
  • Sagostunder
  • Temapåsar

Erbjuder för grundskolan

  • Förskoleklass- Välkommen till boklek och med boklåda
  • Årskurs 1 - boka ett roligt bokprat på biblioteket!
  • Årskurs 4 - boka besök med bokprat, lästips och inspiration
  • Årskurs 8 - boka besök med bokprat, inspiration och lästips

Värmdö kulturskola

Erbjuder för förskola

  • Danslek och rytmik.

Erbjuder för grundskola

  • Kulturmix - dans och rytmik för alla elever i årskurs 1 och 2.