Boda brygga

Från Boda brygga går båttrafik till fler öar, bland andra Svartsö, Lådna, Ingmarsö, Hjälmö och Finnhamn.

Allmän Brygga

Trafikverket har en allmän brygga för tillfällig lastning och lossning av fartyg. Boda Brygga har goda bussförbindelser med Stockholm (Slussen) och Stavsnäs.

Här finns 250 parkeringsplatser.

Vinter vid Boda brygga