Kontakta Värmdö hamnar

Värmdö hamnar AB är helägt av Värmdö Kommun via koncernbolaget Kommunhuset i Värmdö AB. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.

Kontakta Värmdö hamnar AB

Ellen Norrgård, VD
Seth Axelsson, hamnchef
Maria Johansson, administration
Joar Söderberg, godsansvarig

Växel: 08-570 473 00

E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,

Postadress

Värmdö Hamnar AB
134 81 Gustavsberg

Besöksadresser

Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

Besöksadress, hamnkontor:

Stavsnäsvägen 222, Stavsnäs Vinterhamn

Faktureringsadress

Värmdö Hamnar AB
INX9143-002
831 90 Östersund

Organisationsnummer 556649-8068

Vi ser gärna att ni skickar e-fakturor framöver.

Vår elektroniska fakturaadress är:

Värmdö Hamnar AB
Org.nummer 556649-8068
GLN 7365566498061

Om du inte har en tjänst för e-fakturering, Kontakta vår samarbetspartner InExchange
www.inexchange.se/leverantor

Har ni inte möjlighet att skicka e-faktura kan ni skicka fakturor via e-post till adressen INX9143-002@pdf.scancloud.se. Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en faktura per e-post.

Med vänliga hälsningar

Värmdö Hamnar AB

Kontakt parkering

Växel parkeringsfrågor 08 - 612 22 00

hamnparkering@varmdo.se