Så ställer du ut sopkärlen!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under sommaren är det många som vill få sina sopor hämtade. För att det ska gå smidigt, gör så här.

  • Ställ sopkärlen med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske, se bild.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen
  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Kärlen ska stå utställda mellan klockan 06:00 och 22:00, eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.

Är kärlet inte tömt?

Låt kärlet stå kvar framme – Förseningar kan inträffa så låt det stå framme tills det är tömt. Du kan läsa om inrapporterade förseningar:


Driftinformation

Mer om:

Avfallshämtning