Så ställer du ut sopkärlen!

Mall för nyhetsbild

Under sommaren är det många som vill få sina sopor hämtade. För att det ska gå smidigt, gör så här.

  • Ställ sopkärlen med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske, se bild.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen
  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Kärlen ska stå utställda mellan klockan 06:00 och 22:00, eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.

Dags att klippa buskar och grenar

Nu grönskar det. Det innebär att buskar och träd växer i snabb takt. För att sopbilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas.

  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter
  • Grenar och buskar utanför er fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.

Är kärlet inte tömt?

Låt kärlet stå kvar framme – förseningar kan inträffa. Så låt det stå framme tills det är tömt.
Här kan du kan läsa om inrapporterade förseningar:

Länk till Driftinformation

Här finns ytterligare information:

Länk till Avfallshämtning