Ekedalsskolan

Ekedalsskolan är en F-5-skola med anor belägen i vackra omgivningar i Gustavsberg. Hos oss är lärandet och naturen i fokus, och vårt mål är att eleverna ska lämna vår skola med goda kunskaper, väl förberedda för vidare studier.

Ekedalsskolan fasad och skolgård

Fakta

Antal elever: 450
Årskurser: F-5
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Elevhälsoteam
Fritids: Ja

Vår skola är uppdelad i fem hus, byggda under olika tidsepoker, från 1884 fram till 2020. Här lär vi med naturen runt knuten i en varsamt renoverad miljö med bevarade tidstypiska detaljer.

Friluftsprofil

Vi arbetar utifrån en friluftsprofil. Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt i friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Utifrån vår friluftsprofil har fritidshemmet varje vecka en eftermiddag då vi går till skogen där eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek, rörelse och gemenskap.

En ljus och öppen miljö

Vi har stora klassrum med högt i tak, modern teknisk utrustning och varje klassrum har ett eget grupprum. Vi har också separata fritidsrum och rörelserum där vi har vår musikundervisning. Inför renoveringen av skolan 2019 fick eleverna var med och lämnade in önskemål och fick beskriva sin drömskolgård.

En trygg plats

Hos oss möts eleverna av engagerade vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp. Här har vi ett aktivt trygghetsteam som leds av vår kurator. För att öka trygghet och trivsel mellan årskurserna arbetar vi kontinuerligt med fadderverksamhet redan från förskoleklass.

Digitala läromedel

I förskoleklass och i årskurs 1 har eleverna tillgång till Chromebooks, och från och med årskurs 2 har man sin egen skoldator.

Aktiviteter efter skolan

Inom fritidshemmet på Ekedalsskolan arbetar vi åldersintegrerat F-5, med en fritidsavdelning per skolhus. Fritidshemmets verksamhet bygger på lustfyllda och lärorika aktiviteter som riktar sig till alla elever utifrån ålder och mognad. I elevmedverkan får eleverna vara med och påverka vad som sker under tiden de vistas i fritidshemmets verksamhet. Eleverna får vara med och välja vilka aktiviteter de vill delta i. 

Samarbete med kulturskolan

De yngre eleverna har drama och rytmik i samarbete med Värmdö kulturskola.

Kontakt

E-post: ekedal@varmdo.se

Rektor: Pernilla Selenius
Biträdande rektor, förskoleklass-åk 3: Ia Heribertson
Biträdande rektor, åk 4-5: Susanna Råberg
Intendent: Per Wirmén

Adress: Höjdhagsvägen, 134 31 Gustavsberg