Fågelviks skola

Fågelviks skola är en F-3-skola på Ingarö med naturen runt knuten. Vi är en liten skola med stort kunskapsfokus. Vi prioriterar framför allt läsutveckling och vårt mål är att eleverna ska känna lärandeglädje och bli väl rustade för framtiden. Dessutom är vi unika i vår prioritering av simundervisning.

Fågelviks skola skolgård och fasad

Fakta

Antal elever: ca 165
Årskurser: F-3
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Ja
Fritids: Ja, Redet (F-klasser och 2:or) samt Nästet (1:or och 3:or)

Vi värnar om mindre grupper för att skapa bra förutsättningar för en lugn arbetsmiljö. I varje klass arbetar förutom en lärare, även minst en fritidspersonal. Vårt mål är att vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga, en skola med fokus på elevernas kunskapsutveckling och med anknytning till den omvärldsutveckling som sker i samhället.

Eleverna ska uppleva att deras tid på skolan är både stimulerande och utmanande. Vår strävan är att lära eleverna ta ansvar för sitt eget lärande och väcka en lust att vilja lära mer.

Fågelviks skola sitter ihop med Värmdös största förskola, Fågelviks förskola. Lärarna och pedagogerna är extra noga med att skapa en trygg övergång mellan förskola och förskoleklass.

Digitala miljöer

Vi kombinerar användande av teknik med fysisk aktivitet, där tekniken är ett komplement i vårt lärande. För att göra eleverna redo för framtiden, använder vi lärplattor, chromebooks och interaktiva tavlor. Vi har också verktyg för att eleverna ska få utveckla kunskaper inom programmering.

En trygg plats och en trygg skolgård

Ett av våra fokusområden är “Trygg skolgård” och här ingår att vi erbjuder vuxenledda rastlekar under förmiddags- och lunchraster. Alla elever som vill ska kunna vara med. Veckans rastlekar och aktiviteter finns anslaget på "gatuprataren" utanför rastboden. Där kan eleverna ta reda på när och vad det erbjuds för aktiviteter. På skolan finns också en fadderverksamhet där de äldre eleverna bland annat läser för de yngre.

Lärande utomhus

Skolgårdens motorikbana, multiarena, sandlåda och även skogen används flitigt i vår undervisning. Allt för att skapa lust att lära och balansera den allt mer digitaliserade världen.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

Vi är väldigt stolta över att vara med i skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (NTA), som arbetar med att göra naturvetenskap roligt och tillgängligt. Målet är att öka elevernas måluppfyllelse inom naturkunskap, teknik och matematik.

Simundervisning

För oss är det viktigt att våra yngsta lär sig att simma. Därför ingår simträning i vår ordinarie undervisning för eleverna i förskoleklass. Här är vi unika i vår prioritering.

Slöjdsalar och bibliotek

Vi har två fullt utrustade trä- och metallsalar. Vi har även ett eget bibliotek och läslust är viktigt för oss. Därför får alla årskurser sin egen tid på biblioteket tillsammans med en vuxen.

Kontakt

Telefon: Expedition, Mari Karlsson,08-570 483 71, mari.karlsson@varmdo.se

Rektor: Monica Hjerpe, 08-570 483 70, monica.hjerpe@varmdo.se

Adress: Ulrikavägen 4-6, 134 62 Ingarö