Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan ligger centralt och vackert beläget i Gustavsberg med utsikt över Farstaviken. Skolan uppfördes redan 1950 och arkitekturen har bevarats genom omfattande om- och tillbyggnader, vilket gör att verksamheten bedrivs i toppmoderna lokaler.

Kvarnbergsskolan fasad med blommor i förgrunden

Fakta

Antal elever: 470
Årskurser: 6-9
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Elevhälsoteam
Fritids: Ja

Verksamhetens utformning

Här går cirka 470 elever i årskurserna 6 till 9, som möts av vår personal organiserad i årskursvisa arbetslag. Arbetslagets lärare, liksom lärare i de olika ämnena samverkar med varandra för att planera stimulerande undervisning och konsultera varandra i bedömning och betygssättning.

Socialpedagoger

Till varje arbetslag finns en socialpedagog knuten. Den socialpedagogiska kompetensen utgör en viktig hörnsten i skolans arbete med till exempel trygghet, trivsel, frånvaroproblematik och gruppdynamik.

Elevinflytande

I årskurs 8 arbetar vi med Demokratibygget, en organisation som jobbar med demokrati i skolan och tar upp frågor som rör unga, som sedan lyfts fram till politiker och tjänstemän. Vi vill att ska känna att de kan påverka sin vardag på riktigt.

Det viktiga språket

På Kvarnbergsskolan har vi ett särskilt fokus på det svenska språket, och läsning av skönlitteratur, för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå goda resultat i alla ämnen. Elevernas ordförråd, läsförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift har stor betydelse för hur väl de lyckas i andra ämnen.

Moderna språk

Moderna språk väljs till årskurs 6 och eleverna välja mellan:

  • Franska
  • Spanska
  • Tyska

Språk och matematik på avancerad nivå

Elever som ska börja årskurs 6 och 7 kan välja att läsa moderna språk eller matematik på avancerad nivå. Den som sedan fortsätter att läsa sitt moderna språk eller avancerad matematik på gymnasiet kan få upp till 1,5 extra meritpoäng.

Idrott och hälsa

Vi har valt att förlägga undervisningstiden i idrott på högstadiet till tre tillfällen i veckan. Allt för att möjliggöra mer rörelse för högstadieelever som inte längre är ute och leker på raster i samma utsträckning som de yngre eleverna.

För elever som är intresserade av hockey eller handboll erbjuder vi utökad undervisningstid på en morgon eller eftermiddag som en del av skolverksamheten.

Kommungemensam undervisningsgrupp

För de elever som har omfattande behov av stöd, kan vi erbjuda en kommungemensam undervisningsgrupp. Med mångårig erfarenhet av att göra undervisningen och skoltillvaron tillgänglig för våra mest behövande elever, skapar vi förutsättningar för varje elev att klara skolans ämnen och få behörighet till gymnasiet.

Kontakt

E-post: kvarnbergsskolan@varmdo.se

Telefon: 08-570 489 91

Rektor: Nina Höglund, nina.hoglund@varmdo.se

Biträdande rektor: Linda Grönlund, linda.gronlund@varmdo.se

Intendent: Mari Lindman, mari.lindman@varmdo.se

Adress: Bergsgatan 29, 134 41 Gustavsberg