Kyrkskolan

Vi är en skola med elever i årskurs F-6, belägen vid Prästfjärden i norra Värmdö, med en stark skärgårdsprofil. Hos oss på Kyrkskolan lär sig eleverna om hav och natur på ett hållbart sätt, och vi har en stark sammanhållning.

Kyrkskolan skolgård och fasad

Fakta

Antal elever: 150-160 elever
Årskurser: F-6
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska, kurator, rektor
Fritids: Ja

Kyrkskolan är en liten skola med årskurserna F-6. Våra byggnader ligger naturskönt intill Prästfjärden och Oxön i Ängsvik, endast sju minuters bilfärd från Hemmesta.

Vi arbetar utifrån vår Skärgårdsprofil, som främjar många uteaktiviteter och vårt förhållningssätt till djur och natur.

Skolan arbetar med en röd tråd i utveckling och lärande genom både teori och praktik. Förutom arbetet med natur lägger vi stor vikt vid de viktiga baskunskaperna: läsa, skriva, tala och räkna. Vi är en trygg skola med erfaren och kompetent personal som ser till att varje elev blir hörd och sedd.

Skärgårdsprofil

Vår skärgårdsprofil präglar allt vi gör i vår undervisning, och är en integrerad del av schemat. Alla elever kan utnyttja skolans egen brygga och våra båtar. Redan från årskurs ett får eleverna lära sig allt från säkerhet till att röra sig på sjön, i naturen och skogen, och de lär sig även om allemansrätt och entreprenörskap i skärgården.

När eleverna blir äldre lär de sig att hantera stormkök, och utforskar vattenkunskap och iskunskap. Vi paddlar och seglar tillsammans, och det blir sim och bad i långa pass, hela tiden med stort säkerhetstänk.

Hela skolan arbetar med NTA-lådor, ett natur- och teknikexperiment.

Utepedagogik

Eleverna i årskurs 4-6 undersöker block och talja, väger och mäter. Hos oss får eleverna stora kunskaper om djur och natur, hela tiden med läroplanen som grund, och friluftslivet kopplas alltid samman till skolämnena. När eleverna lärt sig att göra upp eld pratar vi i klassrummet om vad som händer, kemiskt och fysiskt.

Lärande genom samarbete

Vi har ett nära samarbete med Sportfiskarna och skärgårdens näringsliv. På så sätt bekantar sig våra elever med förutsättningarna i skärgården och vilka olika arbeten som finns här. Vi vill även visa på möjligheten att arbeta inom jordbruk eller att bidra till viktig havsforskning.

Hållbarhet

Vår undervisning utgår från Agenda 2030, med fokus på vatten- och havskvalitet i Östersjön. I samarbete med Rotary har vi till exempel labkit, som vi använder för att undersöka halterna av fosfor, svavel och colibakterier i havet.

Vår skolgård

Vi har en stor skolgård med många möjligheter, både för klassiska skolgårdslekar och för att hoppa längdhopp och att träna med isdubbar. När isen lägger sig på vintern får vi världens största skolgård. Här finns även en aktivitetsplan med konstgräs.

Digitala läromedel

Vi arbetar både digitalt och analogt. Alla elever har tillgång till surfplatta eller dator. Samtliga klassrum, även för slöjd och idrott, är utrustade med projektor eller skärm. Vi använder oss av Värmdös skolicenser i undervisningen och samlar in data på klass- och skolnivå. Det hjälper oss att följa upp resultat på vår undervisning. Vi använder även vanliga analoga läromedel och anpassar vår utbildning efter individen.

Kontakt

Rektor: tf Monica Hjerpe, monica.hjerpe@varmdo.se, 08-570 470 90

Administratör: Magnus Valdenström, magnus.valdenstrom@varmdo.se, 08-570 470 95

Adress: Oxövägen 2 A-F, 139 50 Värmdö