Värmdö kulturskola

Värmdö kulturskola är en frivillig kommunal verksamhet för barn och unga mellan 6–20 år som är folkbokförda i Värmdö kommun. Med lustfyllt lärande vill vi ge alla våra elever förutsättningar för ett rikare liv genom kulturutövande och skapande.

Vårt mål är att förmedla kunskap och färdighet i bild & form, dans, musik och teater. Genom det vill vi bidra till utveckling både för den enskilde och för samhället i stort.

Kreativitet, lust och engagemang är i samtliga ämnen utgångspunkten för att skapa en god lärandemiljö. Vår styrka ligger i möjligheten att anpassa undervisningen i enlighet med individens och gruppens önskemål och förutsättningar.

Alla våra lärare har en högskole/universitetsexamen som lärare/pedagoger i sitt valda ämnesområde och många arbetar även utanför Kulturskolan som koreografer, kompositörer, dansare, musiker och konstnärer.

Kulturskolan är en frivillig skolform. Våra mål och ämnesplaner ska därför inte jämföras med den obligatoriska skolans. Inte desto mindre är de viktiga för att skapa en tydlighet och en struktur åt vår verksamhet.

Corona fortsätter att påverka oss även under detta läsår, men vi är glada att kunna hålla igång ungefär som vanligt. Det är viktigt att barn och unga får fortsätta med sitt kulturutövande. För att minska smittspridning följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Här kommer en vänlig påminnelse till vårdnadshavare och elever om att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning.
Därför vill vi påminna dig om hur vi förhåller oss i våra lokaler för att minska smittspridningen.

  • Eleven kommer ombytt och klar till sin lektion. Ingen dusch sker i lokalen.
  • I möjligaste mån sker hämtning och lämning utomhus.
  • Om du som förälder inte bör sitta kvar för ditt barns skull, vänligen lämna lokalen under lektionen.
  • Eleverna tvättar händerna innan lektionen.
  • Vi alla tar hänsyn och håller avstånd till andra pedagoger, föräldrar och elever.
  • Är du sjuk stannar du hemma.

Vi håller avstånd på lektionerna och vi vädrar mellan passen. Vi har också extra städning av utsatta ytor och har anpassat gruppstorlekar efter lokalerna. En del grupper kommer vara utomhus när det är möjligt.

Vi önskar dig ett fint läsår hos oss!

Kontakta Värmdö kulturskola

Suzanne Persson
Kulturskolechef
08-570 482 05
suzanne.persson@varmdo.se

Marie Törnblom
Administratör
08-570 482 06
kulturskolan@varmdo.se