Värmdö kulturskola

Värmdö kulturskola är en frivillig kommunal verksamhet för elever mellan 6–20 år som är folkbokförda i Värmdö kommun. Vi Vi vill ge barn och ungdomar förutsättningar för ett rikare liv genom kulturutövande och skapande.

Vårt mål är att förmedla kunskap och färdighet i bild & form, dans, musik och teater. Genom det vill vi bidra till utveckling både för den enskilde och för samhället i stort.

Kreativitet, lust och engagemang är i samtliga ämnen utgångspunkten för att skapa en god lärandemiljö. Vår styrka ligger i möjligheten att anpassa undervisningen i enlighet med individens och gruppens önskemål och förutsättningar.

Alla våra lärare har en högskole/universitetsexamen som lärare/pedagoger i sitt valda ämnesområde och många av oss arbetar även utanför Kulturskolan som koreografer, kompositörer, dansare, musiker och konstnärer.

Kulturskolan är en frivillig skolform. Våra mål och ämnesplaner ska därför inte jämföras med den obligatoriska skolans. Inte desto mindre är de viktiga för att skapa en tydlighet och en struktur åt vår verksamhet.

Kontakta Värmdö kulturskola

Ella-Kari Norberg
Kulturskolechef
08-570 482 05

Marie Törnblom
Administratör
08-570 482 06

kulturskolan@varmdo.se