Värmdö kulturskola

Värmdö kulturskola är en frivillig kommunal verksamhet för elever mellan 6–20 år som är folkbokförda i Värmdö kommun. Vi vill ge barn och ungdomar förutsättningar för ett rikare liv genom kulturutövande och skapande.

Vårt mål är att förmedla kunskap och färdighet i bild & form, dans, musik och teater. Genom det vill vi bidra till utveckling både för den enskilde och för samhället i stort.

Kreativitet, lust och engagemang är i samtliga ämnen utgångspunkten för att skapa en god lärandemiljö. Vår styrka ligger i möjligheten att anpassa undervisningen i enlighet med individens och gruppens önskemål och förutsättningar.

Alla våra lärare har en högskole/universitetsexamen som lärare/pedagoger i sitt valda ämnesområde och många av oss arbetar även utanför Kulturskolan som koreografer, kompositörer, dansare, musiker och konstnärer.

Kulturskolan är en frivillig skolform. Våra mål och ämnesplaner ska därför inte jämföras med den obligatoriska skolans. Inte desto mindre är de viktiga för att skapa en tydlighet och en struktur åt vår verksamhet.

Här nedan kan du se ett urval av de kurser som du kan gå på Värmdös kulturskola

Slagverk/ trumset

Drama/ teater

Blåsinstrument

Dans

Gitarr

Stråkinstrument

 

 

 

Corona fortsätter att påverka oss även under detta läsår, men vi är glada att kunna hålla igång ungefär som vanligt, det är viktigt att barn och unga får fortsätta med sitt kulturutövande. För att minska smittspridning följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det här gäller hos oss:

Kom bara till oss om du känner dig helt frisk. Detsamma gäller också våra lärare. Hämtning och lämning sker utomhus. Innan lektionen ombeds alla att tvätta händerna. Vi håller avstånd på lektionerna och vi vädrar mellan passen. Vi har också extra städning av utsatta ytor och har anpassat gruppstorlekar efter lokalerna. En del grupper kommer vara utomhus när det är möjligt.

Vi önskar dig ett fint läsår hos oss!

Kontakta Värmdö kulturskola

Maja Stenram
Tf kulturskolechef
08-570 482 05
maja.stenram@varmdo.se

Marie Törnblom
Administratör
08-570 482 06

kulturskolan@varmdo.se