Sänkt barnomsorgsavgift

I vissa fall kan du vara berättigad till sänkt barnomsorgsavgift.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola gäller för tre- till femåringar med 3 timmar per dag från hösten det år barnet fyller tre år. För tre- till femåringar som har längre placering än 3 timmar/dag görs ett avdrag med 30 % av avgiften i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Barn i behov av särskilt stöd

För barn i behov av särskilt stöd som är placerade i förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem) gäller avgiftsfrihet med 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Det innebär att om ditt barn har högst 3 timmars placering per dag behöver du inte betala någon föräldraavgift.

Har ditt barn högre tillsynsbehov än 15 timmar per vecka minskas avgiften med 30 % av månadsavgiften. Avgiftsfriheten gäller inte fritidshem.

Övrig avgiftsreducering

Avgiftsreducering av månadsavgiften kan också ske om ditt barn har varit frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 sammanhängande dagar. Läkarintyg krävs alltid.