Ansökan, godkännande och regler

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Under semestertider är handläggningstiden något längre.

Läs mer nedan om ifall ditt barn har rätt till en plats i pedagogisk omsorg.

Förskoleverksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. All fristående verksamhet förutom en förskola är med i kommunens gemensamma kösystem.

Läs mer i menyn om hur du ansöker om, plats, säger upp plats, vad omsorgen kostar med mera.

Har mitt barn rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

  • förvärvsarbetar
  • studerar
  • är arbetslös
  • är föräldraledig för vård av annat barn
  • har ett barn med ett specifikt behov 

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Reglerna gäller för kommunal barnomsorg samt de fristående förskolor eller den pedagogiska omsorg som valt att ingå i kommunens köhantering och därmed omfattas av reglerna.

Riktlinjer för förskola

Plats vid föräldraledighet (25-timmarsregeln)

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn säger skollagen att barnet ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. I Värmdö kommun erbjuds ditt barn istället 25 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg (25-timmarsregeln).

Under, sportlov, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov erbjuds barn med en
vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i
veckan fördelat på tisdag-torsdag kl. 9-14. Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte
dessa dagar.

Utökad vistelsetid

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du ansöka om utökad vistelsetid (heltid) för ditt barn om:

  • du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på arbets-/studietid och resa till och från arbets-/ studieplatsen. Överstiger behovet av vistelsetid 25-timmar per vecka medges heltidsplats.
  • barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt, till exempel att barnet har ett annat modersmål än svenska eller att föräldrarna har någon funktionsnedsättning som gör att barnets fysiska eller psykiska utveckling begränsas,  
  • barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av heltidsvistelse i förskola.

En ansökan om utökad tid i förskolan ska alltså utgå från barnets behov.

Handläggningstiden för en fullständig ansökan är ca 4 veckor.

Ansök om utökad tid - blankett

Ansökan om utökad tid - arbete eller studier