Åkerlyckans förskola

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där vi tillsammans skapar lärande, trygghet, glädje och goda relationer. Vi vill ge barnen en grund för livslångt lärande där undervisning blandas med det lustfyllda och lekfulla.

Fakta

Antal barn: ca 45
Avdelningar: 2
Eget kök: Ja

Åkerlyckans förskola ligger centralt i Gustavsberg med närhet till kultur och natur.

Upptäckter och lärande i projekt

I våra projekt utgår vi från barnens nyfikenhet, intressen och behov och uppmuntrar till att reflektera och utforska. Individens och gruppens lärande är det centrala och deras upptäckter, frågor och funderingar utgör grunden för vårt processinriktade arbetssätt och våra projekt. Tillsammans fördjupar vi oss i olika områden och genom observation och reflektion kring barnens teorier och lek planerar vi vår undervisning.

Hållbar utveckling

Vi arbetar med hållbar utveckling och är certifierade med Grön Flagg som är en miljöcertifiering inom Håll Sverige Rent. I undervisningen på förskolan inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle. Barnen får också utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Språkets betydelse

Språkutveckling i förskolan har en viktig roll eftersom språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Språk ger möjlighet till att förstå, till kommunikation och till att göra sin röst hörd. I vår utbildning och undervisning ger vi barnen möjlighet till samtal i större och mindre grupp. Lek, samspel, rim och ramsor, sång, lek med ord och bilder spelar en viktig roll i att väcka banens intresse för berättelser och texter och är en viktig del i språkutveckling. Med hjälp av sagor och böcker får fantasi och kreativitet ta plats, orden får betydelse och barnens ordförråd berikas.

Lärande genom lek

Leken är viktig och finns som central plats i vår undervisning och vi fyller dagarna med så mycket lek som möjligt. I leken tränar barnen att visa respekt för varandra och att vi alla är värdefulla precis som vi. Leken skapar glädje tillsammans med andra och blir en ledstjärna som ger barnen verktyg till att skapa goda relationer och att samarbeta med andra, i skolan och senare i livet.

Kontakt

Rektor: Ann Pettersson-Lönn, ann.pettersson-lonn@varmdo.se, 08-570 475 34

Avdelningar:
Äldrebarn – Brummelisa/Skalman: 08-570 472 87, 070-165 93 64
Yngrebarn – Bamse/Skutt: 08-570 472 86, 070-165 93 63

Adress: Lyckans väg 10, 134 41 Gustavsberg