Ängens förskola

Hos oss på Ängens förskola får ditt barn plats att blomma ut i leken, där kreativiteten och upptäckarlusten bor.

Fakta

Antal barn: ca 50
Avdelningar: 3
Eget kök: Ja

Vår förskola ligger i två olika hus och ligger i gamla och nya Ängsvik. Med grannar som skogen och ängen finns det gott om utrymme för ditt barn att utforska, laborera och uppleva naturen på nära håll, tillsammans med kompisar och medforskande pedagoger.

Så arbetar vi

På Ängens förskola arbetar vi utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande och vi använder vår natur för lek och lärande. Vi lägger stor vikt vid alla barns rätt att utveckla ett tillfredställande språk - något som är en förutsättning för att kunna kommunicera, göra sig hörd samt förstå, söka och ta till sig information och kunskap genom hela livet. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Vi tränar på att vara en bra kompis som visar hänsyn och respekten för varandra och för vår gemensamma miljö.

Lek och lär

Leken är en aktivitet som ger barnen verktyg för hur man skapar relationer och samarbetar med andra, i skolan och senare i livet. Leken är viktig för barnets utveckling och lärande men också för att bearbeta upplevelser och intryck samt tillgodose fantasi och inlevelseförmåga.

Leken tränar koncentrationsförmågan, sätter i gång kreativiteten och hjälper barnen med problemlösningar samt att lösa konflikter.

Vi strävar mot att ge barnen en trygg och tillåtande miljö som stimulerar och inbjuder till lek. En dag på Ängens förskola är full av spännande äventyr, sprungna ur fantasin.

Utforskande lärmiljöer och lekfulla mötesplatser

I våra kreativa lärmiljöer finns alltid plats för barnen att lära genom leken och laborera med återbruksmaterial som kottar och pinnar.

Vi erbjuder barnen en öppen och kreativ miljö som är inbjudande och tillåtande för utforskande och lärande. Våra trygga mötesplatser kan vara allt från en matta till en grön plätt i skogen, där vi bjuder barnen på en rad av nya upplevelser. Miljön är föränderlig utifrån vilket lärande som sker samt barngruppens behov.

Vi skapar inspirerande miljöer med hjälp av värmeledljus och vi arbetar även sensoriskt med ljusbord, en lysande skiva där barnen kan bygga discorum och skapa magi med lera.

Utepedagogik

På Ängens förskola bedriver vi utepedagogik på de äldre avdelningarna, men även de yngsta barnen är ute dagligen. Barnen får möjlighet att upptäcka och lära känna naturen i alla väder, tillsammans med medupptäckande pedagoger.

Hållbar utveckling

Vi är certifierade med Grön Flagg, en miljöcertifiering genom Håll Sverige Rent. Inom Grön Flagg arbetar vi med hållbar utveckling. I undervisningen på förskolan inom Grön Flagg inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle.

Digitalisering

Genom att pärla återkommande mönster eller instruera kompisen att utföra en rörelseserie tränar vi på programmeringens grunder. Våra projektorer är verktyg som kan hjälpa till att förstärka eller förändra lärmiljön, till exempel genom att projicera ett böljande hav och grönprickiga fiskar på vår vägg. Med våra lärplattor söker vi på blommor och insekter när ditt barn vill utforska naturen, och visar bilder på rosa elefanter när vi jobbar med källkritik.

Kontakt

Rektor: Åsa Doverfelt, asa.doverfelt@varmdo.se 08-570 486 73

Biträdande rektor: Rose-Marie Bergman, rose-marie.bergman@varmdo.se 08-570 482 51

Avdelningar:
Fjärilen: 070-168 03 79
Snigeln: 070-168 03 80
Nyckelpigan: 070-168 03 77

Adress:
Snigeln och Fjärilen - Maria Höglunds väg 20, 139 50 Värmdö
Nyckelpigan - Ängsviksvägen 8, 139 50 Värmdö