Blomkulans förskola

Blomkulans förskola är en liten förskola med lång historia. Här står barnens intressen och nyfikenhet i centrum.

Fakta

Antal barn: ca 30
Avdelningar: 3 undervisningsgrupper
Eget kök: Nej, lunch kommer från Munkmoraskolans kök

Blomkulans förskola ligger centralt i Gustavsberg där kulturen, Farstaviken och skogen blir en del av vår lärmiljö.

Så här arbetart vi

På Blomkulans förskola har vi undervisningsgrupper i stället för avdelningar. Barnen ingår i en av våra grupper Upptäckarna, Utforskarna och Äventyrarna utifrån ålder. När vi inte arbetar i våra undervisningsgrupper är vi alla tillsammans, vilket skapar en stark vi-känsla.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där vi tillsammans skapar lärande, trygghet, glädje och goda relationer. Vi vill ge barnen en grund för livslångt lärande där undervisning blandas med det lustfyllda och lekfulla.

Upptäckter och lärande i projekt

I våra projekt utgår vi från barnens nyfikenhet och intressen där vi uppmuntrar till att reflektera och utforska. Vi arbetar utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande. Individens och gruppens lärande är det centrala och tillsammans fördjupar vi oss i olika områden på ett utforskande och utmanande sätt. Genom observation och reflektion kring barnens teorier och lek planerar vi vår undervisning.

En ute- och närmiljö full av upplevelser och lärande

Från vår utemiljö finns saker att upptäcka åt alla håll. Åt ena hållet finns kulturen i form av bibliotek och historia, åt andra hållet finns skog och åt det tredje hållet ligger Farstaviken. Vår utemiljö erbjuder variation och stora ytor med utrymme för lek, lärande, upptäckter och rörelse. Det finns äppelträd, bärbuskar och kuperad terräng med backar, kullar, steniga ytor, gräs och sand. I närområdet finns det vintertid en anlagd skridskobana. Hit går de äldsta barnen tillsammans med pedagoger för att åka skridskor ett antal gånger under vintertid.

Hållbar utveckling

Vi arbetar med hållbar utveckling och är certifierade med Grön Flagg som är en miljöcertifiering inom Håll Sverige Rent. I undervisningen på förskolan inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle. Barnen får också utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Språkets betydelse

Språkutveckling i förskolan har en viktig roll eftersom språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Språk ger möjlighet till att förstå, till kommunikation och till att göra sin röst hörd. I vår utbildning och undervisning ger vi barnen möjlighet till samtal i större och mindre grupp. Lek, samspel, rim och ramsor, sång, lek med ord och bilder spelar en viktig roll i att väcka banens intresse för berättelser och texter och är en viktig del i språkutveckling. Med hjälp av sagor och böcker får fantasi och kreativitet ta plats, orden får betydelse och barnens ordförråd berikas.

Lärande genom lek

Leken är viktig och finns som central plats i vår undervisning och vi fyller dagarna med så mycket lek som möjligt. I leken tränar barnen att visa respekt för varandra och att vi alla är värdefulla precis som vi. Leken skapar glädje tillsammans med andra och blir en ledstjärna som ger barnen verktyg till att skapa goda relationer och att samarbeta med andra, i skolan och senare i livet.

Kontakt

Telefon: 08-570 471 56, 08-570 473 40, 070-168 52 20, 070-168 01 70

Rektor: Ann Pettersson-Lönn, ann.pettersson-lonn@varmdo.se, 08-570 475 34

Adress: Ekedalsvägen 2, 134 31 Gustavsberg