Förskolan Calle Flygares väg

Hos oss på förskolan Calle Flygares väg är det lika nära till rörelseglädje och trygga vuxna som till natur och kultur.

Fakta

Antal barn: ca 63
Avdelningar: 4
Eget kök: Ja

Här på förskolan Calle Flygares väg, nära Brunns centrum på Ingarö, finns det gott om plats för ditt barn att upptäcka och utforska sin kreativitet. Förskolan har en stor härlig gård med mycket skog och fin natur runt knuten.

En lärmiljö med inspirerande mötesplatser

Genom vår inspirerande lärmiljö med flera mötesplatser och pedagogernas förhållningssätt skapar vi möjligheter för alla barn att leka, lära och utvecklas. Genom barnens förhållningssätt gentemot material och miljö synliggörs hur barnet kommunicerar och visar sin kunskap. Den fysiska miljön är utformad för att ge förutsättningar för socialt samspel, delaktighet och samvaro där barn ges jämlika förutsättningar till lek, skapande, inflytande, utforskande oberoende av deras olikheter.

Projekt som arbetssätt

På vår förskola arbetar vi med gemensamma projekt med ett tema som växer i takt med att barnens intresse kring att utforska det outforskade blir större. Till exempel kan ett projekt börja med att ditt barn förundras över porlande vatten i en bäck och blir intresserad av att fördjupa sig i temat vatten.  

Utforskande och okodat material

Det mesta materialet som finns på förskolan är könsneutralt, giftfritt, okodat och informellt för att skapa oanade möjligheter och obegränsade möjligheter att utmana barnens fantasi och upptäckarlust. Här ger de digitala verktygen ytterligare en dimension till i lek och lärande genom att till exempel förstärka en lekmiljö eller utforska och förundras över ett frös uppbyggnad eller vattendroppens textur i ett digitalt mikroskop.

Teknik som hjälpmedel

Med modern digital teknik söker barnen kunskap och utforskar sitt eget lärande. Här är barnen inte konsumenter av digitala verktyg utan producenter. Vårt webbägg är ett digitalt mikroskop, med vilket ditt barn kan undersöka naturfenomen som exempelvis röda spindlar eller mossa. De digitala verktygen är ett komplement till övrigt material på förskolan. Ipads benämns “lärplatta” där vi kan göra filmer och se ett frö växa och bli en planta eller se snöbollen smälta över natten. Vi projekterar upp olika miljöer för att utveckla lek och fantasi bara för att nämna något. Genom greenscreen kan vi öva på källkritik. Är allt vi ser sant?

Programmering

Vi öppnar programmeringens värld för barnen genom att lära dem tänka i mönster och skapa logik med naturmaterial, innan de får styra vår digitala insekt. Ditt barn lär sig även känna igen kända begrepp inom programmering som loop och algoritmer. Men framför allt tillfälle till samspel, öva språk - och kommunikation samt matematiskt lärande.

Kontakt

Rektor: Susanne Palm, 08-570 473 20, susanne.palm@varmdo.se, 

Biträdande rektor: Lise Nyborg, 08-570 473 26, lise.nyborg@varmdo.se 

Avdelningar:
Ankan och Sköldpaddan 08-570 473 19
Delfinen 08-570 473 57
Hajen 08-570 473 18

Adress: Calle flygares väg 2B, 134 60 Ingarö