Dalstugans förskola

Hos oss på Dalstugans förskola går leken och lärandet hand i hand. Här kan ditt barn utforska, experimentera och leka tillsammans med kompisarna, nära skogen och naturen.

Fakta

Antal barn: Cirka 90
Avdelningar: 5
Eget kök: Ja

Här, mitt i ett villaområde, finns Hemmesta sjöäng, skogen och naturen inom gångavstånd. I våra ljusa lokaler finns det gott om plats för lärlusten att växa fram genom leken.

Så arbetar vi

På Dalstugans förskola arbetar vi utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande. Vi använder våra lärmiljöer för lek och lärande, med bland annat bibliotek, ateljé och lekhall. Vi lägger stor vikt vid alla barns rätt att utveckla ett tillfredställande språk - något som är en förutsättning för att kunna kommunicera, göra sig hörd samt förstå, söka och ta till sig information och kunskap genom hela livet. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Vi tränar på att vara en bra kompis och respekten för varandra och för vår gemensamma miljö genomsyrar allt vi gör.

Lek och lär

Vi ser leken som en självklar start på det livslånga lärandet och det viktigaste för barnet i förskolan att lära sig.

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande men också för att bearbeta upplevelser och intryck samt tillgodose fantasi och inlevelseförmåga. Genom lek skaffar sig barnet också kunskap om omvärlden och om sina egna förmågor.

I leken tränar barnet på de sociala reglerna och att samarbeta med andra. Leken tränar också koncentrationsförmågan, sätter igång kreativiteten och hjälper barnen med problemlösningar samt att lösa konflikter.

Utforskande lärmiljöer och lekfulla mötesplatser

Vi erbjuder barnen en öppen och kreativ miljö som är inbjudande och tillåtande för utforskande och lärande. Våra trygga mötesplatser kan vara allt från en matta till en grön plätt i skogen, där vi bjuder barnen på en rad av nya upplevelser.

Miljön är föränderlig utifrån vilket lärande som sker samt barngruppens behov. Miljöerna kan förstärkas med hjälp av till exempel ficklampor och värmeledljus och vi arbetar även sensoriskt med ljusbord.

Projekt som arbetssätt

Ett projekt kan hålla på några veckor upp till ett helt läsår, beroende på vilket intresse och gensvar vi får från barnen. Under projektet bygger vi upp miljön som projektet kretsar kring på hela avdelningen. Till exempel kan vi projicera en bamsing till vithaj och lila fantasifiskar på en vägg och bygga stora och små segelbåtar av papp och en större färgpalett i ett skapande rum, när vi jobbar med havet.

Hållbar utveckling

Vi är certifierade med Grön Flagg, en miljöcertifiering genom Håll Sverige Rent. Inom Grön Flagg arbetar vi med hållbar utveckling. I undervisningen på förskolan inom Grön Flagg inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle.

Digitalisering

Genom att pärla återkommande mönster eller instruera kompisen att utföra en rörelseserie tränar vi på programmeringens grunder. Vår projektor är ett verktyg som kan hjälpa till att förstärka eller förändra lärmiljön, till exempel genom att projicera rörliga bilder på vägg. Med vår lärplatta söker vi information om till exempel spindlar, myror och nyckelpigor vi hittar i skogen. Vi skriver även ut bilder på overkliga djur och pratar om vad man kan tro på och inte, när vi jobbar med källkritik.

Kontakt

Rektor: Åsa Doverfelt, asa.doverfelt@varmdo.se 08-570 486 73

Biträdande rektor: Rose-Marie Bergman, rose-marie.bergman@varmdo.se 08-570 482 51

Avdelningar:
Hackspetten: 073-988 07 24
Tärnan: 073-988 07 29
Svanen: 073-988 46 54
Svalan: 073-988 07 25
Ugglan: 073-988 07 23

Adress: Hemmesta Dalväg 19B, 139 30 Värmdö